Порядок ухвалення рішень і постановлення ухвал апеляційним судом

 

За результатами розгляду справи суд апеляційної інстанції ухвалює рішення та постановляє ухвали за правилами ст. 19 і гл. 7 розд. III ЦПК з винятками і доповненням"!, зазначеними у статтях 314-316 ЦПК.

Рішення апеляційного суду оформлюється суддею-доповідачем і підписується всім складом суду, який розглядав справу. При прийнятті рішення жоден із суддів не має права утримуватися від голосування та підписання рішення чи ухвали. Якщо суддя не згодний з рішенням, він може письмово викласти свою окрему думку, яка приєднується до справи.

Апеляційний суд ухвалює рішення у разі скасування судового рішення і ухвалення нового рішення або зміни рішення. У всіх інших випадках (відхилення апеляційної скарги і залишення рішення суду без змін; скасування ухвали, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції; скасування рішення суду із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду; відхилення апеляційної скарги і залишення ухвали суду без змін; зміни ухвали суду першої інстанції; скасування ухвали та вирішення питання по суті) суд апеляційної інстанції постановляє ухвалу (ч. 1 ст. 314 ЦПК).

Рішення апеляційного суду складається з: 1) вступної частини - із зазначенням: часу і місця його ухвалення; найменування суду; прізвищ та ініціалів головуючого і суддів; прізвища та ініціалів секретаря судового засідання; найменування справи та повні імена (найменування) осіб, які беруть участь у справі; 2) описової частини - із зазначенням короткого змісту позовних вимог і рішення суду першої інстанції; короткого змісту вимог апеляційної скарги; узагальнених доводів особи, яка подала апеляційну скаргу; узагальнених доводів і заперечень інших осіб, які беруть участь у справі; 3) мотивувальної частини із зазначенням мотивів зміни рішення, скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення; встановлених судом першої інстанції та не оспорених обставин, а також обставин, встановлених апеляційним судом, і визначених відповідно до них правовідносин; чи були і ким порушені, не визнані або оспорені права, свободи чи інтереси, за захистом яких особа звернулася до суду; назви статті, її частини, абзацу, пункту, підпункту закону, на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону, яким суд керувався; 4) резолютивної частини із зазначенням: висновку апеляційного суду про зміну чи скасування рішення, задоволення позову або відмову в позові повністю чи частково; висновку апеляційного суду по суті позовних вимог; розподілу судових витрат; строку і порядку набрання рішенням законної сили та його оскарження.

З таких самих частин складається і ухвала апеляційного суду. Так, у вступній частині ухвали апеляційного суду зазначаються: час і місце її постановлення; найменування суду; прізвища та ініціали головуючого і суддів; прізвища та ініціали секретаря судового засідання; найменування справи та повні імена (найменування) осіб, які беруть участь у справі. Описова частина має містити: короткий зміст вимог апеляційної скарги і судового рішення суду першої інстанції; узагальнені доводи особи, яка подала апеляційну скаргу; узагальнені доводи та заперечення інших осіб, які беруть участь у справі; встановлені судом першої інстанції обставини. У мотивувальній частині зазначаються мотиви, з яких апеляційний суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався. У резолютивній частині наводяться висновки апеляційного суду, порядок розподілу судових витрат, строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

Крім того, в разі відхилення апеляційної скарги, в ухвалі зазначаються мотиви її відхилення, а у випадку скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції в ухвалі має бути зазначено, які порушення закону були допущені судом першої інстанції (ст. 315 ЦПК).

Рішення та ухвали апеляційного суду проголошуються негайно після закінчення розгляду справи в апеляційному порядку прилюдно. З моменту їх проголошення рішення або ухвала апеляційного суду набирають законної сили. Судові рішення апеляційного суду оформлюються, видаються або надсилаються сторонам та іншим особам, які брали участь у справі, в порядку, встановленому ст. 222 ЦПК. Повторно копії судових рішень апеляційного суду видаються судом першої інстанції, де зберігається справа (ст. 321 ЦПК). Після закінчення апеляційного провадження справа у семиденний строк направляється до суду першої інстанції, який її розглянув.

За загальним правилом, апеляційний суд не може сам скасувати чи змінити своє рішення чи ухвалу. Однак, якщо апеляційна скарга подана в установлені ЦПК строки, але надійшла до суду після закінчення апеляційного розгляду справи або коли строки на подання апеляційної скарги у зв'язку з пропущенням їх з поважних причин були поновлені або продовжені і особа, яка подала апеляційну скаргу, не була присутня при розгляді справи, апеляційний суд розглядає цю скаргу і залежно від ступеня її обгрунтованості ухвалює рішення або постановляє ухвалу відповідно до ст. 307 ЦПК і, за наявності підстав, може скасувати своє рішення або ухвалу (ст. 318 ЦПК).

Апеляційний суд також у випадках і в порядку, встановлених ст. 211 ЦПК, може постановити окрему ухвалу. Виходячи з положень ст. 320 ЦПК апеляційні суди постановляють окремі ухвали та направляють їх відповідним особам і органам для вжиття ними необхідних заходів у випадках виявлення при розгляді справи причин та умов, що сприяли порушенню закону, або ухвали щодо порушення норм права та помилок, зокрема тяганини, інших недоліків при розгляді справи, допущених судом першої інстанції, які не фіксуються в судовому рішенні апеляційного суду. Окремі ухвали про допущені судом першої інстанції порушення норм права і помилки направляються для їх усунення і з метою запобігання їм у подальшому до суду першої інстанції чи судді, які розглядали справу, або до відповідної кваліфікаційної комісії суддів.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы