Поняття та завдання касаційного провадження

 

Виконання судами завдань цивільного судочинства всебічно залежить від ухвалення ними у конкретних справах законних і обґрунтованих рішень. Досягнення таких результатів забезпечується численними процесуальними гарантіями, які діють у провадженні суду першої інстанції. Законність та обґрунтованість судового рішення забезпечується також наявністю такого ефективного засобу, як апеляційне оскарження рішень (ухвал) суду, що не набрали законної сили. Проте цим не виключається вступ у законну силу помилкових та необ'єктивних судових рішень.

Зазначені обставини потребують запровадження додаткових гарантій забезпечення законності судових рішень. Такою гарантією є касаційне оскарження і перегляд судом рішень і ухвал, що набрали законної сили.

Касаційне провадження це врегульована нормами цивільного процесуального права діяльність суду касаційної інстанції з перевірки законності судових рішень, що набрали законної сили, у зв'язку з неправильним застосуванням судами першої або (та) апеляційної інстанцій норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

На відміну від суду апеляційної інстанції, касаційний суд не розглядає справу повторно. Його основною функцією є перевірка законності розглянутих справ, у яких суд апеляційної інстанції не усунув істотні порушення закону, допущені судом першої інстанції, або сам їх допустив, і забезпечення однакового застосування закону. Судом касаційної інстанції у цивільних справах відповідно до ст. 323 ЦПК є Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. (Див. рис. 25)

Отже, касаційне провадження є однією з конституційних гарантій захисту прав та інтересів сторін та інших осіб, які беруть участь у спра

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

ві, оскільки законодавець падає ним особам можливість, навіть після набрання рішенням законної сили, звернутися до суду касаційної інстанції, якщо судами першої та апеляційної інстанцій були неправильно застосовані норми матеріального права та порушені норми процесуального права1. Перевірка касаційною інстанцією законності і обгрунтованості судових рішень у цивільних справах також сприяє зміцненню законності та правопорядку.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы