Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції

 

Після постановлення ухвали про відкриття касаційного провадження та отримання належно оформленої справи суддя-доповідач протягом десяти днів готує доповідь, у якій викладає обставини, необхідні для ухвалення рішення суду касаційної інстанції, та з'ясовує питання про склад осіб, які беруть участь у справі (ст. 331 ЦПК). Протягом п'яти днів після складення доповіді має бути проведений попередній розгляд справи, у якому суддя-доповідач доповідає колегії у складі трьох суддів про проведені підготовчі дії та обставини, необхідні для ухвалення судового рішення судом касаційної інстанції.

Попередній розгляд справи проводиться у нарадчій кімнаті без повідомлення осіб, які беруть участь у справі. Метою попереднього розгляду справи є з'ясування всіх необхідних обставин для правильного висновку про законність оскаржуваного судового рішення, за результатами якого колегія суддів, яка діє як суд касаційної інстанції, відхиляє касаційну скаргу і залишає рішення без змін, якщо відсутні підстави для скасування судового рішення, а за наявності підстав, які тягнуть обов'язкове скасування судового рішення, - скасовує судове рішення.

За відсутності підстав для відхилення скарги чи обов'язкового скасування судових рішень (відповідно частин 3, 4 ст. 332 ЦПК) колегія суддів призначає справу до судового розгляду. Справа призначається до судового розгляду, якщо хоча б один суддя із складу суду дійшов такого висновку. Про призначення справи до судового розгляду постановляється ухвала, яка підписується всім складом суду.

Розглядаючи справу, суд касаційної інстанції не перевирішує її повторно, як суд апеляційної інстанції. Його основна діяльність спрямована на перевірку, в межах касаційної скарги, правильності застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права. При цьому, перевіряючи законність оскаржуваного судового рішення, суд касаційної інстанції повинен з'ясувати: чи враховано судом першої або апеляційної інстанції при ухваленні судового рішення всі факти, що є предметом доказування (ст. 179 ЦПК); чи підтверджено обставини (факти), якими мотивовано рішення, належними й допустимими доказами (статті 58 і 59 ЦПК); чи правильно застосовано норми матеріального права та чи дотримано норми процесуального права (п. 20 постанови Пленуму ВССУ "Про судову практику розгляду цивільних справ у касаційному порядку" від 14 червня 2012 р. № 10, далі - Постанова від 14.06.2012 р. № 10). При розгляді справи суд касаційної інстанції не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, не встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими. Касаційний суд перевіряє законність судових рішень лише в межах позовних вимог, заявлених у суді першої інстанції. Однак суд не обмежений доводами касаційної скарги, якщо при розгляді справи виявлено неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення. За таких умов касаційний суд перевіряє справу в повному обсязі й зобов'язаний мотивувати в судовому рішенні вихід за межі доводів касаційної скарги.

У касаційному порядку справа розглядається колегією у складі п'яти суддів без повідомлення осіб, які брали участь у справі. Разом з тим, ці особи також можуть бути викликані для надання пояснень у справі. Законом встановлюється строк, протягом якого має бути розглянута касаційна скарга. Касаційна скарга на рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, рішення і ухвали апеляційного суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду, - має бути розглянута протягом одного місяця г дня постановлення ухвали про відкриття касаційного провадження. Касаційна скарга на ухвали, передбачені п. 2 ч. 1 ст. 324 ЦПК, - протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття касаційного провадження (ст. 330і ЦПК).

Розгляд справи складається із системи послідовно вчинюваних процесуальних дій суду і осіб, які беруть участь у справі. Судове засідання відкриває головуючий і оголошує, яка справа, за чиєю скаргою, на рішення, ухвалу якого суду розглядається. Суддя-доповідач викладає в необхідному обсязі зміст оскаржуваного рішення суду та доводи касаційної скарги, після чого суд переходить до заслуховування пояснень сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Першою дає пояснення сторона, яка подала касаційну скаргу. Якщо рішення оскаржили обидві сторони, першим дає пояснення позивач. У своїх поясненнях сторони та інші особи, які беруть участь у справі, можуть наводити тільки ті доводи, які стосуються підстав касаційного розгляду справи. Суд може обмежити тривалість пояснень, встановивши для всіх осіб, які беруть участь у справі, однаковий проміжок часу, про що оголошується на початку судового засідання. У разі потреби під час розгляду справи може бути оголошено перерву або розгляд її відкладено (ч. 7 ст. 333 ЦПК).

Закінчується розгляд справи судом касаційної інстанції виходом суду до нарадчої кімнати для постановлення (ухвалення) судового рішення.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы