Порядок відкриття справи про відновлення втраченого судового провадження

 

Окрему самостійну категорію справ, які розглядаються судами загальної юрисдикції в порядку розгляду цивільних справ, становлять справи щодо відновлення втраченого судового провадження, які спрямовані на судовий захист процесуальних прав осіб, які (права) пов'язані з втратою судового провадження. Цей різновид цивільного судочинства має низку особливостей, що відрізняють його від розгляду справ позовного, наказного та окремого провадження. Разом з тим, деякі риси окремого провадження - безспірність вимоги, наявність у справі заявника - притаманні і справам з відновлення втраченого судового провадження, що і зумовило можливість включення законодавцями деяких країн цієї категорії справ до складу справ окремого провадження (підрозділ IV ЦПК Російської Федерації1).

Пожежа, повінь, інші стихійні лиха або протиправні дії осіб можуть призвести до того, що судове провадження у цивільній справі буде втрачено повністю або частково. У таких випадках відновлення втраченого судового провадження можливе лише в суді відповідно до процесуального порядку, встановленого статтями 402-409 ЦПК.

За правилами розд. IX ЦПК відновленню підлягає лише втрачене (і в разі коли справу знищено за закінченням строку зберігання) повністю або частково судове провадження у цивільній справі, яку закінчено ухваленням рішення або у якій провадження закрито постановленням відповідної ухвали.

Судове провадження, втрачене до закінчення судового розгляду, в якому, наприклад, постановлена ухвала про зупинення провадження у справі або про залишення заяви без розгляду, відновленню не підлягає. У таких випадках судове провадження може бути відкрито заново на загальних підставах шляхом пред'явлення заявником нового позову (заяви), і в ухвалі суду про відкриття провадження у новій справі у зв'язку з втратою незакінченого провадження цю обставину має бути обов'язково зазначено.

Заява про відновлення втраченого судового провадження може бути подана особами, які брали участь у справі, або їх правонаступниками. Відновлення втраченого судового провадження допускається також за ініціативою суду у випадку, коли це потрібно для вирішення іншої справи або надіслання справи до суду вищої інстанції тощо.

Заява за підсудністю подається до суду, який ухвалив рішення по суті справи або постановив ухвалу про закриття провадження у справі (ст. 404 ЦПК). У заяві про відновлення втраченого судового провадження має бути зазначено: про відновлення якого саме провадження просить заявник; чи було у справі ухвалено рішення по суті справи або постановлена ухвала про закриття провадження; якою саме особою з числа осіб, які брали участь у справі, був заявник; хто конкретно і в якості кого брав участь у справі; місце проживання чи місцезнаходження цих осіб; що відомо заявнику про обставини втрати провадження, про місцезнаходження копій документів провадження або відомостей щодо них; поновлення яких саме документів заявник вважає необхідним, для якої мети необхідне їх поновлення.

Вказівка на мету відновлення втраченого судового провадження є обов'язковою умовою прийняття заяви. Тому, якщо у заяві не зазначені мета відновлення провадження або відомості, необхідні для його відновлення, суд постановляє ухвалу про залишення заяви без руху, якою встановлює заявникові строк, необхідний для усунення цих недоліків, а в разі невиконання цих вимог - ухвалою визнає заяву неподаною і повертає заявнику (частини 1,2 ст. 121 ЦПК).

Якщо ж мета звернення до суду, зазначена заявником, не пов'язана із захистом його прав та інтересів, суд своєю ухвалою відмовляє у відкритті провадження у справі про відновлення провадження або залишає заяву без розгляду, якщо провадження було відкрито.

До заяви про відновлення втраченого провадження треба додати документи, що збереглися у заявника чи у справі, або їх копії, навіть якщо вони не посвідчені в установленому порядку (ч. 2 ст. 405 ЦПК).

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы