Розгляд справи та ухвалення рішення суду про відновлення втраченого провадження

 

Розгляд справи про відновлення втраченого провадження та ухвалення рішення провадиться за загальними правилами ЦПК з урахуванням особливостей, встановлених його статтями 407 і 408.

При розгляді справи про відновлення втраченого провадження суд використовує ту частину провадження, що збереглася, документи, видані зі справи фізичним чи юридичним особам до втрати провадження, копії цих документів, інші довідки, папери, відомості, що стосуються справи, виконавчого провадження.

Суд за клопотанням заявника може сприяти у збиранні документів, необхідних для розгляду справи, у випадку, коли ці документи зберігаються у інших осіб і заявник не може їх отримати (п. 38 постанови Пленуму ВСУ"Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції" від 12 червня 2009 р. № 2).

Суд також може допитати як свідків осіб, які були присутні при вчиненні процесуальних дій, осіб, які брали участь у справі, або їх представників, а в разі необхідності - осіб, які входили до складу суду, що розглядав справу, з якої втрачено провадження, а також осіб, які виконували судове рішення.

За результатами розгляду справи суд ухвалює рішення про відновлення втраченого провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити. У такому рішенні має бути зазначено, на підставі яких конкретно даних, поданих суду і досліджених у судовому засіданні за участю всіх учасників цивільного процесу з утраченого провадження, суд вважає установленим зміст відновленого судового рішення. Також наводяться висновки суду про доведеність того, які докази досліджувалися судом і які процесуальні дії вчинялися з утраченого провадження.

Якщо зібраних судом матеріалів недостатньо для точного відновлення втраченого судового провадження або його частини, суд ухвалою закриває розгляд заяви про відновлення провадження і роз'яснює особам, які беруть участь у справі, право на повторне звернення з такою самою заявою за наявності необхідних документів (ч. З ст. 408 ЦПК).


Для вирішення заяви про відновлення судового провадження строк його зберігання не має значення за винятком звернення з такою заявою для виконання рішення, якщо строк на пред'явлення виконавчого листа для виконання закінчився і судом не поновлений.

За загальним правилом, у справах про відновлення втраченого провадження заявник звільняється від оплати судових витрат. Але згідно зі ст. 409 ЦПК у випадку подання до суду завідомо неправдивої заяви всі витрати, пов'язані з розглядом справи про відновлення втраченого судового провадження, відшкодовуються заявником.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы