Поняття та система принципів цивільного процесуального права

 

Цивільне процесуальне право України і врегульоване ним цивільне судочинство побудовані на принципах (від лат. - основа, начало, засади), в яких відображені основні засади функціонування права та здійснення судочинства.

Значення принципів цивільного процесуального права визначається їх впливом на нормотворчу та правозастосовну діяльність. При розробці чинного законодавства та внесенні змін до нього не може допускатись суперечностей нових норм права закріпленим принципам. Принципи цивільного процесуального права визначають основні форми діяльності суду та інших учасників процесу в цивільних справах, а їх порушення, як правило, призводить до зміни судових рішень.

Принципи сприяють правильному пізнанню і застосуванню норм цивільного процесуального права, є основою для законодавчої практики, підготовки, розроблення і прийняття відповідних їм за змістом правових норм та їх удосконалення. Розвиваючись разом із суспільством в умовах політичних та соціально-економічних перетворень, принципи вдосконалюються та створюють додаткові умови для забезпечення гарантій захисту прав і законних інтересів учасників процесу.

В юридичній літературі існує кілька підходів до визначення поняття принципів цивільного процесуального права. Вони розглядаються як:

 • o основні (або правові) засади організації і діяльності суду;
 • o основні положення галузі права;
 • o основні ідеї, положення, керівні засади;
 • o правові погляди на завдання і засоби діяльності суду із розгляду і вирішення цивільних справ;
 • o обумовлені базисом суспільства і виражені в змісті цивільного процесуального права суспільно-політичні, нормативно-керівні основи (засади) цієї галузі права.

Ознаки принципів цивільного процесуального права:

 • 1) принцип включає (виражає) в собі певну ідею (погляд), яка складає його зміст;
 • 2) така ідея завжди прямо чи опосередковано повинна бути закріплена в нормативно-правових актах;
 • 3) принцип повинен бути безпосередньо пов'язаним з цивільним процесом, визначати його основні властивості;
 • 4) принцип повинен мати загальне значення для всього цивільного процесу;
 • 5) принцип визначає типові риси цивільного судочинства і може мати винятки, які не є принципом;
 • 6) принципи характеризуються значною стійкістю та стабільністю;
 • 7) принципами не можуть бути звичайні вимоги (правила), які не складають одну з відомих альтернативних вимог;
 • 8) принципами не можуть бути положення, які дублюють інші принципи або які з них виходять .

Таким чином, принципи цивільного процесуального права - це основні ідеї, уявлення про суд та правосуддя, які закріплені Конституцією та нормами цивільного процесуального права, мають загальне значення для всього цивільного процесу, виділяють його типові риси, визначають характер процесуального права, порядок його здійснення та перспективи подальшого розвитку

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы