Право на оскарження рішень третейських судів та процесуальний порядок його реалізації

 

Закон передбачає можливість подання заяви про скасування рішення третейського суду сторонами, третіми особами, а також особами, які не брали участі у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов'язки, або їх представниками. У визначених законом випадках до суду можуть звертатися органи та особи, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, або державні чи суспільні інтереси.

Заява подається сторонами, третіми особами протягом трьох місяців з дня прийняття рішення третейським судом, а особами, які не брали участі у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов'язки, - протягом трьох місяців з дня, коли вони дізналися або повинні були дізнатися про прийняття рішення третейським судом.

Якщо строк подання заяви був пропущений, заява залишається без розгляду, якщо заявник не доведе поважність пропуску строків на оскарження.

Заява про скасування рішення третейського суду подається до суду в письмовій формі й підписується повноважною особою (або її представником).

При цьому в заяві має бути зазначено:

 • 1) найменування суду, до якого подається заява;
 • 2) ім'я (найменування) особи, яка подає заяву, а також ім'я (найменування) її представника, якщо заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження;
 • 3) Ім'я (найменування) учасників третейського розгляду, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження;
 • 4) найменування та склад третейського суду, який прийняв рішення;
 • 5) відомості про рішення третейського суду, яке оскаржується, а саме: номер справи, дата і місце прийняття рішення, предмет спору, зміст резолютивної частини рішення;
 • 6) дата отримання особою, яка звертається із заявою, рішення третейського суду, яке оскаржується;
 • 7) підстава для оскарження і скасування рішення третейського суду;
 • 8) зміст вимоги особи, яка подає заяву;
 • 9) перелік документів та інших матеріалів, що додаються до заяви.

У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, якщо вони мають значення для розгляду цієї заяви (номери засобів зв'язку, факсів, адреса електронної пошти сторін та третейського суду тощо).

До заяви про скасування рішення третейського суду додаються: 1) оригінал рішення третейського суду або належним чином завірена його копія. Копія рішення постійно діючого третейського суду завіряється головою постійно діючого третейського суду, а копія рішення третейського суду для вирішення конкретного спору (adhoc) має бути нотаріально завірена;

 • 2) оригінал третейської угоди або належним чином завірена її копія;
 • 3) документи, які подані на обґрунтування підстав для скасування рішення третейського суду;
 • 4) документ, що підтверджує сплату судового збору;
 • 5) довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника;
 • 6) копії заяви про скасування рішення третейського суду та доданих до неї документів відповідно до кількості учасників судового розгляду.

Відповідно до Закону України "Про судовий збір" (п.15 ч.2 ст. 4) розмір судового збору складає 0,5 розміру мінімальної заробітної плати.

Відкриття провадження відбувається за загальними правилами цивільного судочинства. За результатами розгляду заяви про оскарження рішення третейського суду суд може постановити:

 • 1) ухвалу про відмову у прийнятті заяви;
 • 2) ухвалу про повернення заяви;
 • 3) ухвалу про залишення заяви без руху;
 • 4) ухвалу про відкриття провадження.

Суд постановляє ухвалу про відмову в прийнятті заяви, якщо: рішення третейського суду оскаржено з підстав, не передбачених ст. 51 Закону України "Про третейські суди"; заяву подано не управомочною особою; заяву подано з пропуском строку; заява не підлягає розгляду в суді в порядку цивільного судочинства; в провадженні суду є справа про скасування того ж рішення третейського суду з тих самих підстав; після смерті фізичної особи, припиненням юридичної особи, яка є стороною у справі, спірні правовідносини не допускають правонаступництва. В разі постановлення ухвали про відмову у відкритті провадження особа позбавляється права повторно звернутися до цього ж суду з аналогічною заявою. Ухвала про відмову у відкритті провадження може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Заява повертається разом із доданими матеріалами в наступних випадках: якщо заяву подано з порушенням правил щодо підсудності; заяву не підписано або підписано особою, яка не мала права ЇЇ підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено.

Заява про скасування рішення третейського суду, подана без додержання вимог, ст. 389-2 ЦПК, а також у разі несплати суми судового збору повертається особі, яка її подала, чи залишається без руху в порядку, встановленому ст. 121 ЦПК України.

Повернення заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до суду в загальному порядку після усунення допущених недоліків. Ухвала про повернення заяви про оскарження рішення третейського суду може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Якщо заяву подано з додержанням відповідних вимог суд постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі Із зазначенням в ній про призначення справи до розгляду в судовому засіданні та про час і місце його проведення. Відповідна ухвала надсилається особі, яка подала заяву, та іншим сторонам спору, що вирішувався третейським судом. Ухвала надсилається за адресами, що містяться у рішенні третейського суду чи в заяві, і вважаються одержаними адресатом у день доставки, хоча б адресат за даною адресою і не перебував. Особа вважається належним чином повідомлена, і посилання цієї особи на неодержання процесуальних документів не може бути підставою для скасування ухвали про відкриття провадження у справі в апеляційному порядку.

Цією ж ухвалою витребується справа з третейського суду, в якому вона зберігається. Справа повинна бути направлена до суду протягом п'яти днів від дні надходження відповідної ухвали до третейського суду (ст. 389-3 ЦПК).

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы