Особи, які сприяють здійсненню правосуддя

 

Третя група суб'єктів цивільних правовідносин – це особи, які сприяють здійсненню правосуддя. До них відповідно до ст. 47 ЦПК належать: секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідки, експерти, перекладачі, спеціаліст, особа, яка надає правову допомогу. Перелік цих осіб, зазначений у ст. 47 ЦПК, не є вичерпний. До інших учасників процесу належать педагоги, лікарі. Для цієї групи осіб характерно те, що вони не мають юридичної заінтересованості у кінцевому результаті справи. Зокрема, відповідно до статті 48 ЦПК секретар судового засідання:

 • 1) здійснює судові виклики і повідомлення;
 • 2) перевіряє наявність та з'ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано до суду, і доповідає про цс головуючому;
 • 3) забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами;
 • 4) веде журнал судового засідання;
 • 5) оформлює матеріали справи;
 • 6) виконує інші доручення головуючого, що стосуються розгляду справи.

Секретар судового засідання може уточнювати суть процесуальної дії з метою її правильного відображення в журналі судового засідання.

Судовий розпорядник відповідно до ст. 49 ЦПК:

 • 1) забезпечує належний стан залу судового засідання і запрошує до нього учасників цивільного процесу;
 • 2) з урахуванням кількості місць та забезпечення порядку під час судового засідання визначає можливу кількість осіб, що можуть бути присутні у залі судового засідання;
 • 3) оголошує про вхід і вихід суду та пропонує всім присутнім встати;
 • 4) слідкує за додержанням порядку особами, присутніми у залі судового засідання;
 • 5) виконує розпорядження головуючого про приведення до присяги перекладача, експерта;
 • 6) під час судового засідання приймає від учасників цивільного процесу документи та інші матеріали і передає до суду;
 • 7) запрошує до залу судового засідання свідків та виконує вказівки головуючого щодо приведення їх до присяги;
 • 8) виконує інші доручення головуючого, пов'язані із створенням умов, необхідних для розгляду справи.


Вимоги судового розпорядника, пов'язані з виконанням обов'язків, зазначених у частині першій цієї статті, є обов'язковими для учасників цивільного процесу.

Скарги на дії чи бездіяльність судового розпорядника розглядаються судом у цьому самому процесі.

Свідком відповідно до ст. 50 ЦПК може бути кожна особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи. Свідок зобов'язаний з'явитися до суду у визначений час і дати правдиві показання про відомі йому обставини. У разі неможливості прибуття за викликом суду свідок зобов'язаний завчасно повідомити про це суд.

Відповідно до ст. 53 ЦПК експертом є особа, якій доручено провести дослідження матеріальних об'єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про обставини справи, і дати висновок з питань, які виникають під час розгляду справи і стосуються сфери її спеціальних знань.

Як експерт може залучатися особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу", і внесена до Державного реєстру атестованих судових експертів.

Спеціалістом відповідно до ст. 54 ЦПК може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних засобів і може надавати консультації під час вчинення процесуальних дій з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок.

Спеціаліст може бути залучений до участі у цивільному процесі за ухвалою суду для надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складання схем, планів, креслень, відбору зразків для проведення експертизи тощо) під час вчинення процесуальних дій. Допомога спеціаліста технічного характеру під час вчинення процесуальних дій не замінює висновку експерта

Відповідно до статті 55 ЦПК перекладачем може бути особа, яка вільно володіє мовою, якою здійснюється цивільне судочинство, та іншою мовою, знання якої необхідне для усного чи письмового перекладу з однієї мови на іншу, а також особа, яка володіє технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими.

Перекладач допускається ухвалою суду за заявою особи, яка бере участь у справі.

Особа, яка надає правову допомогу відповідно до ст. 56 ЦПК – це особа, яка є фахівцем у галузі права і за законом має право на надання правової допомоги. Особа, зазначена в частині першій цієї статті, має право: знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії долучених до справи документів, бути присутньою у судовому засіданні. Особа, яка має право на надання правової допомоги, допускається до судового засідання ухвалою суду за заявою особи, яка бере участь у справі.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы