Поняття і види судових витрат та їх значення

 

Здійснення правосуддя потребує значних матеріальних ресурсів. Джерелом цих ресурсів є кошти Державного бюджету України і кошти осіб, які беруть участь у справі. З державного бюджету фінансується матеріально-технічне забезпечення суддів, оплата праці суддів, допоміжного персоналу та інші видатки, пов'язані із забезпеченням діяльності кожного суду як такого. Витрати, що виникають у зв'язку із провадженням у конкретній справі, несуть сторони та інші особи, які беруть участь у справі. Ці витрати називаються судовими.

Судові витрати – це витрати, які несуть сторони, треті особи з самостійними вимогами у справах у позовному провадженні, заявники і заінтересовані особи у справах окремого провадження, стягувані та боржники у наказному провадженні за вчинення в їх інтересах цивільно-процесуальних дій, пов'язаних з розглядом справи.

Судові витрати – це родове поняття, яке включає два види витрат:

1) судовий збір; 2) витрати, пов'язані з розглядом справи.

Судовий збір – це грошова сума, яка сплачується особою, яка звертається до суду. Розмір судового збору визначено законом і він залежить від об'єктивних ознак позову (заяви): з яких правовідносин він виник і який предмет позову. Умови сплати судового збору однакові і рівні для всіх позивачів, а пільги щодо його сплати передбачені безпосередньо законом.

До складу витрат, пов'язаних з розглядом судової справи, відповідно до ст. 79 ЦПК належать:

  • 1) витрати на правову допомогу;
  • 2) витрати сторін та їх представників, що пов'язані з явкою до суду;
  • 3) витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз;
  • 4) витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи;
  • 5) витрати, пов'язані з публікацією в пресі оголошення про виклик відповідача.


Судові витрати виконують декілька функцій:

  • – Компенсаційну. Судовий збір частково компенсує витрати держави на утримання судів. Однак, фінансування судів не залежить від розміру зібраного судового збору.
  • – Дисциплінуючу. Судовий збір та витрати, пов'язані з розглядом справи, певного мірою перешкоджають поданню необгрунтованих позовів та клопотань, оскільки у разі відмови у позові ці витрати позивачу не компенсуються і, окрім того, він повинен відшкодувати витрати, яких зазнав відповідач.
  • – Стимулюючу (превентивну). Відносно високі ставки судового збору, висока оплата праці експерта, осіб, які надають правову допомогу тощо, які у разі позитивного судового рішення доведеться компенсувати, мають на меті стимулювати відповідача в добровільному, позасудовому порядку відновити порушені права потенційного позивача.
Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы