Порядок скасування судового наказу

 

Після видачі судового наказу суд не пізніше наступного дня надсилає його копію боржникові рекомендованим листом із повідомленням (ст. 104 ЦПК). Одночасно з копією судового наказу боржникові надсилається копія заяви стягувана з копіями доданих до неї документів.

Копія судового наказу разом з додатками надсилаються фізичній особі – боржнику на адресу, зазначену в документах, передбачених частиною шостою статті 100 ЦПК, а боржнику – юридичній особі чи фізичній особі – підприємцю, – за адресою місцезнаходження (місця проживання), зазначеній в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Днем отримання боржником копії судового наказу є дата, зазначена у поштовому повідомленні про вручення. У разі, якщо боржник відмовляється від отримання копії судового наказу або відсутній за вказаною адресою, днем отримання боржником копії судового наказу є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову боржника отримати копію судового наказу чи відмітки про відсутність боржника за вказаною адресою.

Вимоги щодо форми і змісту заяви про скасування судового наказу та строки її подання передбачені ст. 105 ЦПК. Зокрема, до таких вимог належать:

  • 1) найменування суду, в який подається заява;
  • 2) ім'я (найменування) стягувана та боржника, а також ім'я (найменування) представника боржника, якщо заява подається представником, їхнє місце проживання або місцезнаходження;
  • 3) наказ, що оспорюється;
  • 4) посилання на обставини, які свідчать про повну або часткову необгрунтованість вимог стягувана;
  • 5) посилання на докази, якими боржник обгрунтовує свої заперечення проти вимог стягувана;
  • 6) перелік документів, що додаються до заяви.

Заява підписується боржником або його представником і подається з її копією та копіями доданих до неї документів для надання стягувачеві. До заяви, яка подається представником боржника, має бути додано документ, що підтверджує його повноваження.

До неналежно оформленої заяви про скасування судового наказу застосовуються норми статті 121 ЦПК щодо залишення її без руху.

Порядок скасування судового наказу передбачений ст. 105-1 ЦПК України.

Відповідно до цієї статті заява про скасування судового наказу реєструється у день її надходження до суду в порядку, встановленому частиною третьою статті 111 ЦПК, та не пізніше наступного дня передається визначеному судді.

Заява боржника про скасування судового наказу, подана після закінчення строку, встановленого частиною першою статті 105 ЦПК, залишається без розгляду, якщо суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку для подання цієї заяви. У разі, якщо суд прийшов до висновку про поновлення строку на подання заяви про скасування судового наказу, який набрав законної сили, то в ухвалі про прийняття такої заяви до розгляду суд має вирішити питання про зупинення виконання судового наказу.

Про залишення заяви про скасування судового наказу без розгляду чи про прийняття такої заяви до розгляду суд постановляє ухвалу. Питання про прийняття заяви про скасування судового наказу до розгляду суд вирішує не пізніше наступного дня після її передачі визначеному судді.

Копія ухвали про прийняття заяви про скасування судового наказу до розгляду не пізніше наступного дня з дня її постановления надсилається стягувану та боржнику. Разом з копією ухвали стягувану та боржнику надсилається повідомлення про час і місце розгляду заяви про скасування судового наказу, а стягувану надсилається також копія такої заяви та доданих до неї документів.

Заява про скасування судового наказу розглядається судом протягом десяти днів з дня постановления ухвали про прийняття такої зая-

ви до розгляду у відкритому судовому засіданні. Неявка осіб, належним чином повідомлених про час і місце розгляду заяви про скасування судового наказу, не перешкоджає розгляду такої заяви.

Головуючий відкриває судове засідання і з'ясовує, хто із викликаних осіб з'явився, встановлює їх особу, перевіряє повноваження представників, після чого повідомляє зміст заяви про скасування судового наказу і з'ясовує думку осіб, які беруть участь у розгляді такої заяви.

За результатами розгляду заяви про скасування судового наказу суд має право:

  • 1) залишити заяву про скасування судового наказу без задоволення;
  • 2) скасувати судовий наказ та роз'яснити, що заявлені стягувачем вимоги можуть бути розглянуті у позовному провадженні з додержанням загальних правил щодо пред'явлення позову;
  • 3) змінити судовий наказ.

Про залишення заяви про скасування судового наказу без задоволення та про скасування судового наказу суд постановляє ухвалу, а в разі зміни судового наказу видає судовий наказ. Змінений судовий наказ чи судовий наказ, щодо якого суд прийняв ухвалу про залишення заяви про його скасування без задоволення, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, встановленому цим Кодексом.

Набрання судовим наказом законної сили передбачено статтею 106 ЦГ1К України. Так, у разі ненадходження від боржника заяви про скасування судового наказу протягом трьох днів після закінчення строку на її подання судовий наказ набирає законної сили і суд видає його стягувачеві для пред'явлення до виконання.

Якщо суд за результатами розгляду заяви про скасування судового наказу прийняв ухвалу про залишення такої заяви без задоволення або змінив судовий наказ, то судовий наказ чи змінений судовий наказ набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судовий наказ чи змінений судовий наказ, якщо

його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы