Значення та процедура судового розгляду цивільних справ

 

Судовий розгляд цивільної справи є основною, центральною стадією цивільного процесу, під час якої суд за участю осіб, які беруть участь у справі розглядає докази та вирішує спір по суті.

Стадія судового розгляду характеризується тим, що на цій стадії найповніше реалізуються не лише завдання, але й принципи цивільного процесуального права, а саме: незалежність суддів і підкорення їх лише закону, здійснення правосуддя лише судом, гласність, усність, безпосередність, національна мова судочинства, рівність громадян перед законом і судом, диспозитивність, змагальність, процесуальна рівноправність тощо.

Судовий розгляд справ позовного та окремого провадження відбувається в судовому засіданні (ст. 158 ЦПК).

Судове засідання складається з чотирьох частин: підготовчої частини, розгляду справи по суті, судових дебатів та постановления і проголошення відповідної судової постанови (рішення або ухвали, якою закривається провадження по справі, або якою залишається заява без розгляду).

Суд зобов'язаний забезпечити можливість здійснення заінтересованими особами їх прав та обов'язків. Для того, щоб реалізувати це положення необхідно обов'язково повідомити осіб, які беруть участь у справі (склад осіб, які беруть участь у справі (ст. 26 ЦПК) про розгляд цивільної справи, зокрема для того, щоб відповідач міг реалізувати своє право на захист від заявлених до нього позовних вимог.

Судове засідання проводиться в спеціально обладнаному для цього приміщенні суду – залі засідань (ст. 158 ЦПК).

Під час одноособового розгляду справи в суді першої інстанції головуючим є суддя, який розглядає справу (ст. 160 ЦПК).

Головуючий керує ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності і порядку вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками цивільного процесу їх процесуальних прав і виконання ними обов'язків, спрямовує судовий розгляд на забезпечення повного, всебічного та об'єктивного з'ясування обставин справи, усуваючи із судового розгляду все, що не має істотного значення для вирішення справи. Головуючий вживає необхідних заходів для забезпечення в судовому засіданні належного порядку.

У разі виникнення заперечень у будь-кого з осіб, які беруть участь у справі, а також у свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів щодо дій головуючого ці заперечення заносяться до журналу судового засідання і про їх прийняття чи відхилення суд постановляє ухвалу.

Головуючий розглядає скарги на дії чи бездіяльність судового розпорядника стосовно виконання покладених на нього обов'язків, про що постановляє ухвалу.

Відповідно до ст. 161 ЦПК України особи, які беруть участь у справі, свідки, перекладачі, експерти, спеціалісти звертаються до суду словами "Ваша честь". Офіційно таке звернення закріплене в ЦПК вперше. Звертаючись до судді зі словами "Ваша честь", учасники виявляють повагу до його статусу. Разом з тим, не заборонені і можуть використовуватися інші звернення "шановний суд", "поважний (високоповажний) суд" тощо.

Головуючому доцільно роз'яснювати порядок звернення до суду у підготовчій частині судового розгляду, одночасно з ознайомленням осіб, які беруть участь у справі з їх процесуальними правами та обов'язками.

Відповідно до ст. 162 ЦПК особи, присутні в залі судового засідання, повинні встати, коли входить і виходить суд. Рішення суду особи, присутні в залі, заслуховують стоячи. Особи, які беруть участь у справі, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі дають пояснення, показання, висновки, консультації тощо стоячи.

Відступ від вимог, встановлених частиною першою цієї статті, допускається з дозволу головуючого.

Учасники цивільного процесу, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов'язані беззаперечно виконувати розпорядження головуючого, дотримуватись в судовому засіданні встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених в суді правил. За неповагу до суду винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законом. Питання про притягнення особи до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення порушення, для чого у судовому засіданні із розгляду цивільної справи оголошується перерва.

Особи, які беруть участь у справі, передають документи та інші матеріали головуючому через судового розпорядника.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы