Процесуальний порядок подання та допуску заяв до розгляду за винятковими обставинами

 

Порядок подання заяви про перегляд судових рішень передбачений ст. 358 ЦПК України. Так, заява про перегляд судових рішень подається безпосередньо до Верховного Суду України.

До заяви додаються:

 • 1) копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;
 • 2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
 • 3) копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подасться з підстав, передбачених п. 1 і 2 ч. 1 ст. 355 ЦПК;
 • 4) копія постанови Верховного Суду України, якщо заява подається з підстави, передбаченої п. 4 ч. 1 статті 355 цього Кодексу;
 • 5) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копії такого рішення в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву, – у разі подання заяви про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої п. З ч. 1 статті 355 ЦПК.

До заяви також додається документ про сплату судового збору. За подання і розгляд заяви з підстави, встановленої п. 2 ч. 1 ст. 355 цього Кодексу, судовий збір не сплачується.

Заява про перегляд судових рішень подається у письмовій формі.

У заяві про перегляд судових рішень зазначаються (ст. 357 ЦПК):

 • 1) найменування суду, до якого подається заява;
 • 2) ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву, та осіб, які беруть участь у справі, а також їхні номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
 • 3) обгрунтування підстав для перегляду судового рішення, передбачених ст. 355 ЦПК;
 • 4) вимоги особи, яка подає заяву;
 • 5) клопотання (у разі необхідності);
 • 6) перелік матеріалів, що додаються.

Заява підписується особою, яка її подає, чи її представником, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження.

Відповідно до ст. 359 ЦПК заява про перегляд судового рішення реєструється у день її надходження та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою документообігу суду.

Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу. У разі встановлення, що заяву подано без додержання вимог ст. 357 та 358 ЦПК, заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути.

Якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений строк, вона вважається поданою у день її первинного подання до Верховного Суду України.

Заява повертається заявнику, якщо:

 • 1) заяву подано без додержання вимог статей 357 та 358 цього Кодексу і заявник не усунув недоліки протягом установленого строку;
 • 2) заяву подано особою, яка не має права на подання такої заяви;
 • 3) заяву від імені заявника підписано особою, яка не має повноважень на ведення справи;
 • 4) є ухвала Верховного Суду України про відмову у прийнятті справи до провадження за наслідками розгляду заяви, поданої у цій справі з аналогічних підстав.

Повернення заяви з підстав, передбачених ч. 4 ст. 359 ЦПК, не перешкоджає повторному зверненню у разі належного оформлення заяви або з інших підстав, ніж ті, що були предметом розгляду.

За відсутності підстав для повернення заяви, в якій міститься клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, суддя-доповідач невідкладно постановляє ухвалу про витребування такої копії рішення разом з її автентичним перекладом від органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи.

Допуск справи до провадження врегульований ст. 360 ЦПК.

Питання про допуск справи до провадження вирішується суддею- доповідачем, визначеним у порядку, встановленому ч. 3 ст. 11-1 ЦПК.

У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є обгрунтованою, він відкриває провадження.

У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є необгрунтованою, вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією з трьох суддів у складі судді-доповідача та двох суддів, визначених автоматизованою системою документообігу суду додатково. Провадження відкривається, якщо хоча б один суддя із складу колегії дійшов висновку про необхідність його відкриття.

Ухвала про відкриття провадження або ухвала про відмову у допуску справи до провадження виноситься протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви або з дня усунення заявником недоліків, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, – з дня надходження такої копії.

Розгляд питання про допуск справи до провадження відбувається без повідомлення осіб, які беруть участь у справі.

Копія ухвали про відкриття провадження або про відмову у допуску справи до провадження надсилається разом із копією заяви особам, які беруть участь у справі.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы