Виконавчий лист – основний вид виконавчого документа

 

Для примусового виконання рішення, ухвали, постанови суду видається виконавчий лист. Це – письмовий документ встановленої форми і змісту, який видається судом загальної юрисдикції, і зобов'язує боржника, інших юридичних і фізичних осіб точно і своєчасно виконати рішення суду і сприяти державному виконавцю у примусовому їх виконанні.

Виконавчі листи виписуються після набрання рішенням суду законної сили за заявою стягувана, а у справах, в яких рішення підлягає негайному виконанню, – у день постановления рішення.

Виконавчий лист за результатами судового розгляду, у тому числі у порядку апеляційного або касаційного провадження, видається судом першої інстанції.

Виконавчі листи підписуються головуючим суддею, а за його відсутності (відпустка, тривале відрядження, хвороба та ін.) – головою суду чи його заступниками.

Виконавчі листи заповнюються чітко і грамотно, помарки і виправлення в них не допускаються. Під час заповнення виконавчих листів про стягнення грошових сум на користь організацій зазначаються номери рахунків у фінансових установах на підставі даних, що є в матеріалах судової справи.

Виконавчі листи реєструються в журналі обліку виконавчих документів, виданих судом.

У ст. 19 Закону України "Про виконавче провадження" встановлено вимоги до виконавчого документа, які, як правило, є загальними для всіх видів виконавчих документів, у тому числі й для виконавчих листів.

Виконавчий лист має бути підписаний уповноваженою посадовою особою і скріплений печаткою.

У разі особистої явки стягувана виконавчий лист видається йому під підпис, в іншому випадку виконавчий лист разом із супровідним листом надсилається стягувану рекомендованим поштовим відправленням.

Повернутий без вручення стягувану виконавчий лист разом із конвертом приєднується до справи. У разі повторного звернення стягувана до суду йому видається виконавчий лист.

У разі постановления рішення про зменшення розміру аліментів виконавчий лист передається судом на руки боржнику за його заявою після набрання рішенням суду законної сили або на його письмову вимогу надсилається за місцем його проживання.

За кожним рішенням видається один виконавчий лист (ст. 368 ЦПК). Якщо майно перебуває в кількох місцях або якщо по справі декілька позивачів чи відповідачів суд має право за заявою стягувачів видати декілька виконавчих листів, точно зазначивши яку частину рішення треба виконати за кожним виконавчим листом (ст. 368 ЦПК).

За заявою стягувана може бути видано кілька виконавчих листів за кількістю боржників для виконання рішення, яке передбачає їх солідарну матеріальну відповідальність.

У кожному виконавчому листі обов'язково зазначається загальна сума стягнення і перелічуються всі боржники з вказівкою на їх солідарну відповідальність.

Якщо рішенням задоволені різні вимоги, то по кожній з них видається окремий виконавчий лист, наприклад, один лист про передачу грошей кредитору і другий – про стягнення з боржника судових витрат в дохід держави.

Виконавчі документи про стягнення судового збору надсилаються судом до місцевих органів державної податкової служби (ст. 368 ЦПК).

Якщо виконавчий лист містить помилки, то суд за заявою стягувана чи боржника своєю ухвалою вносить виправлення (ст. 369 ЦПК).

Виконавчий лист може бути пред'явлений до примусового виконання органу державної виконавчої служби протягом одного року з наступного дня після набрання рішенням законної сили чи закінчення строку, встановленого в разі відстрочки чи розстрочки виконання, а про стягнення періодичних платежів – протягом усього періоду, на який присуджені платежі (ст. 22 ЗУ "Про виконавче провадження").

Стягувач, який пропустив строк для пред'явлення виконавчого листа до виконання, може звернутися із заявою до суду, який видав виконавчий документ, або до суду за місцем виконання про поновлення пропущеного строку. Така заява розглядається судом у десятиденний строк (ст. 24 Закону "Про виконавче провадження") і за наслідками розгляду постановляється відповідна ухвала. У разі пропуску строку давності пред'явлення виконавчого листа до виконання з поважних причин він може бути поновлений, якщо інше не встановлено законодавством. Ухвала суду про відмову поновлення строку може бути оскаржена.

В разі втрати виконавчого листа виконавче провадження можливе на підставі його дубліката (ст. 370 ЦПК). Право на видачу дубліката виконавчого листа належить суду, який постановив рішення, виконавчий лист по якому загублений. Заява до суду про видачу дубліката виконавчого листа може бути подана стягувачем або державним виконавцем. Заява розглядається в судовому засіданні з обов'язковим викликом сторін і заінтересованих осіб, проте їх неявка не є перешкодою для вирішення питання про видачу дубліката такого листа. При розгляді даної заяви суд за матеріалами справи перевіряє підстави, покладені в її обгрунтування, і заперечення, зокрема, перевіряє обставини, які підтверджують факти втрати виконавчого листа, встановлює стан виконання, не погашений розмір стягнення за загубленим виконавчим листом і, чи не порушений строк для його примусового виконання.

Для вирішення заяви про видачу дубліката виконавчого листа суд має точно встановити, що сума, присуджена стягувану, ще не стягнена, та що строк давності для пред'явлення виконавчого листа не пропущено. В разі пропуску його дублікат виконавчого листа не може бути виданий, а вирішується питання про поновлення пропущеного строку. При задоволенні заяви про видачу дубліката виконавчого листа суд поновлює його зміст у відповідності з резолютивною частиною судового рішення, не допускаючи при цьому будь-якої зміни, враховуючи, безумовно, погашений розмір стягнення, стосовно якого робляться відмітки у дублікаті. За наслідками розгляду заяви суд постановляє ухвалу. На ухвалу суду з питань видачі дубліката може бути подано скаргу, внесене окреме подання (ст. 370 ЦПК). Дублікат виконавчого листа видається після набрання ухвалою суду законної сили про його видачу.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы