Зміст договору становлять права і обов'язки сторін

 

Орендарю за цим договором надаються такі права:

 • - розпоряджатися складовими підприємства в межах, що зазначені в договорі і достатні для збереження вартості підприємства, а саме: без згоди орендодавця продавати, обмінювати, надавати у тимчасове користування або у позику матеріальні цінності, здавати їх у суборенду, передавати свої права та обов'язки за договором щодо зазначених цінностей іншій особі, за винятком прав на землю, а також інші природні ресурси. При цьому орендар обов'язково повинен додержуватися умови не зменшувати вартість підприємства і не порушувати інші положення договору оренди, зокрема, щодо збереження профілю виробництва або встановлення тих чи інших обмежень відносно користування окремими об'єктами складовими єдиного майнового комплексу;
 • - змінювати власне найменування підприємства, що перейшло до нього в оренду разом з підприємством. Проте орендар, якщо інше не буде обумовлено в договорі, при поверненні підприємства зобов'язаний сприяти поверненню останнього під старим найменуванням;
 • - без згоди орендодавця змінювати склад орендованого підприємства, проводити його реконструкцію, розширення, технічне переобладнання, поліпшення стану підприємства з метою збільшення його вартості, якщо інше не передбачено в договорі,
 • - вимагати відшкодування вартості невіддільних поліпшень орендованого підприємства, незалежно від дозволу орендодавця на такі поліпшення, якщо інше не буде передбачено договором. Орендодавець може бути звільнений судом від обов'язку відшкодування вартості зазначених поліпшень, якщо доведе, що витрати орендаря на ці поліпшення збільшують вартість орендованого підприємства невідповідно до поліпшення його якості і (або) експлуатаційних властивостей або що при здійсненні таких поліпшень були порушені принципи добросовісності, розумності і справедливості.

Якщо за період оренди прибутковість підприємства збільшилася за рахунок поліпшення іміджу підприємства, підняття його ділової репутації, враховуючи те, що власником підприємства залишається орендодавець, такі зміни слід вважати поліпшенням підприємства тільки при умові, якщо така можливість встановлена договором.

Орендодавець має такі права:

 • - право на отримання орендної плати;
 • - право на здійснення контролю за станом підприємства під час дії договору;
 • - право на отримання підприємства після закінчення строку дії договору.


Орендар має такі обов'язки:

 • - прийняти підприємство від орендодавця і включити його до балансу із позначенням, що це майно є орендованим;
 • - виплачувати орендодавцю орендну плату у порядку і строки, передбачені в договорі;
 • - сплачувати витрати по експлуатації і поверненню орендованого підприємства, включаючи й платежі по страхуванню підприємства;
 • - не допускати погіршення стану підприємства, а саме: підтримувати його в належному технічному стані, здійснюючи поточний і капітальний ремонт останнього. На відміну від договорів оренди іншого майна покладення на орендаря, а не на орендодавця обов'язку по здійсненню капітального ремонту підприємства пояснюється таким. Специфіка цього договору полягає у наданні орендарю можливості не тільки володіти і користуватися підприємством впродовж дії договору, а й у певних межах розпоряджатися окремими складовими підприємства, що наділяє його специфічними знаннями всіх тонкощів та поточного стану цього майнового комплексу і одночасно позбавляє цих знань орендодавця;
 • - надати орендодавцеві можливість здійснювати контроль за використанням підприємства за призначенням та за його технічним станом;
 • - попередити своїх кредиторів по зобов'язаннях, що пов'язані з діяльністю орендованого підприємства, про закінчення строку дії договору;
 • - повернути підприємство орендодавцю після закінчення строку дії договору разом з необхідною документацією.

До обов'язків орендодавця належить:

 • - підготовка і передача підприємства орендареві у стані, що відповідає умовам договору та призначенню останнього;
 • - прийняти підприємство від орендаря після закінчення строку дії договору.

У разі закінчення строку дії договору оренди підприємства, розірвання його у судовому порядку, наприклад, у випадку суттєвого порушення орендарем умов договору, банкрутства орендаря, останній зобов'язаний повернути орендодавцеві об'єкт оренди на умовах, зазначених у договорі. Якщо орендар допустив погіршення стану підприємства або його загибель, він повинен відшкодувати орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель підприємства (окремих його складових) сталися не з його вини.

Повернення підприємства відбувається за тією ж схемою, що і при передачі підприємства в оренду, але є й особливості, що характеризують цей процес. Так, обов'язок з підготовки необхідної документації для передачі підприємства покладається на орендаря, який повинен попередити своїх кредиторів по зобов'язаннях, що пов'язані з діяльністю орендованого підприємства, про те, що орендоване підприємство повертається власникові. Після передачі підприємства його власникові-орендодавцю по боргах, які були переведені на нього орендарем без згоди його кредиторів, правильним було б покласти солідарну відповідальність і на власника підприємства, і на його орендаря.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы