Художні засоби "Слово про похід Ігорів"

 

Художні засоби “Слово про похід Ігорів” автор часто використовує в творі.

Художні засоби “Слово про похід Ігорів”

Автор використовує різноманітні художні засоби: гіперболи, метафори, порівняння, контрасти, епітети, уособлення:

а) фольклорна символіка (князі — «чотири сонця»,«молоді місяці»; «зегзиця»-чайка — символ туги, «чорні хмари» — половці та ін.);

б) епітети («борзії коні», «красні дівки», «чистеполе», «сірівовки», «черленстяг», «білахоругва» тощо);

в) персоніфікація природи (замовляння Ярославни);

г) метафори («щебіт солов’їв заснув», «говір галок пробудивсь», «сипнули стрілами по полю», «кривавії зорі світ провіщають», «іти дощу стрілами з Дону», «діти бісові кликом поля перегородили» та ін.);

ґ) художній паралелізм («тут кривавого вина недо-стало, тут пир докінчили хоробрі русичі: сватів своїх напоїли і самі полягли за землю Руську») д) метонімія («дрімає в полі Олегове хоробре гніздо», «тут Ігор князь пересів із сідла золотого у сідло невольниче»);

є) рефрени («о Руська земле, уже ти за пагорбом!», «за землю Руську, за рани Ігореві», «Ярославна рано плаче»);

Розглянемо детальні приклади використаних художніх засобів:

”Кричать вози їх опівночі, МОВ ЛЕБЕДІ СПОЛОХАНІ” – порівняння

”НИКНЕ ТРАВА жалощами,/ДЕРЕВО з туги к землі КЛОНИТЬСЯ” – метафора

”Високо сидиш ти на своїм золотокованім столі, підпер гори угорськії своїми залізними полками” –гіпербола

”Зметнувсь на борзого коня/і скочив з нього СІРИМ ВОВКОМ” – порівняння

”А сам під ЧЕРЛЕНИМИ щитами/ на КРИВАВІЙ траві/ погублений” – епітет

”На Немизі снопи стелять головами,/ молотять ціпами харалужними,/на току життя кладуть,/віють душу від тіла” – алегорія

”Бо ЛЕЛІЯВ ТИ князя на хвилях,/СЛАВ ТИ йому зелену траву на своїх берегах срібних” – метафора.


Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы