Традиційна система обробітку ґрунту

 

Основним прийомом даної системи обробітку ґрунту є полицева оранка (рис. 33). Під час оранки перевертається і розпушується орний шар, підрізуються бур'яни, заробляються в ґрунт добрива та пожнивні рештки.

Передплужник зрізує та скидає на дно борозни верхній шар ґрунту завтовшки 10-12 см. Основний корпус плуга піднімає нижню частину орного шару і прикриває ним шар ґрунту, знятий передплужником. Оранку плугом із передплужником називають культурною і застосовують на ґрунтах із глибиною орного шару не менше 20 см. Передплужники не використовують, якщо в ґрунт заорюють гній, мінеральні добрива, для переорювання та обробітку осушених боліт з товстим шаром торфу, нещодавно розкорчованих ділянок.

При перевертанні верхнього шару грунту заробляються післяжнивні рештки, добрива, насіння бур'янів, знищуються збудники хвороб та шкідників. Окрім того, під час перевертання перемішуються верхній родючіший та більш розпилений шар ірунту з менш родючим нижнім, що поліпшує фізичні властивості ґрунту, сприяє біологічній активізації орного шару.

Розпушування і кришіння ґрунту поліпшує його водо- і повітропроникність, життєдіяльність мікроорганізмів, умови росту рослин, за рахунок зменшення розмірів ґрунтових частинок, взаємного їх перемішування, підвищує пористість, зменшує щільність ґрунту.

Перемішування ґрунту сприяє створенню однорідного орного шару, більш рівномірному розподілу в ньому поживних речовин.

Для забезпечення більш повного перевертання, розпушування і кришіння грунту, заробки пожнивних решток плуги обладнують передплужниками, які встановлюють перед кожним корпусом.

Полицева оранка оборотним плугом.

Рис. 33. Полицева оранка оборотним плугом.

Прихильники оранки вважають, що плуг залишається основним знаряддям для обробітку грунту, адже оранка має три головні переваги для рослинництва:

створює чисту якісну поверхню ріллі та сприятливі умови для посівного ложа, освіжає грунт та заорює бур'яни на дно борозни;

збагачує грунт органікою природним і недорогим методом; відновлює структуру ірунту, забезпечуює відмінний дренаж, аерацію та розподіл мінералів.

Для проведення оранки використовують навісні, напівнавісні та причіпні плуги. Навісні плуги: звичайні KUHN, Multi-Master 182, Van-Master, Manager, TUR В та R, TUR Vario які мають від 2 до 13 корпусів, оборотні навісні плуги IBIS (модифікації IBIS MS, IBIS LS, IBIS XLS, IBIS XXLS, IBIS Vario S, IBIS MS3, IBIS MS4, IBIS LS3+1 та інші), IBIS H (модифікації IBIS MH, IBIS LH, IBIS MH3, IBIS MH4, IBIS LH3+1) та ін.

З-поміж напівнавісних можна виділити Challenger з кількістю корпусів від 8 до 13, і оборотні напівнавісні плуги VIS L/LS, VIS XL/XLS, VIS L4+, VIS L4+1, VIS L5+, VIS L5+1 та багато інших.

Глибина оранки залежить від ґрунтово-кліматичних умов, біологічних особливостей вирощуваних культур. Оранка може бути мілкою (до 14 см), звичайною (14–24 см), глибокою (25 см і більше) та плантажною (понад 40 см). Плантаж застосовують при закладанні садів та ягідників. Під корене- та бульбоплоди глибина оранки становить 30-32 см, кукурудзу та соняшник – 25–27 см, зернові культури – 20-22 см. На підзолистих, солонцюватих, світло-сірих опідзолених ґрунтах із неглибоким орним шаром, його поглиблюють поступово, з обов'язковим внесенням органічних та мінеральних добрив.

Для виконання оранки на середню глибину (14-24 см) перевагу слід надавати плугам загального призначення (ПМУ-5-40, ПНУ-8-40), і зокрема, обертовим (ПО-3-40, ПНО-5-40).

Ярусна оранка відповідає умовам відтворення гумусу, знищує пророслі дводольні та однорічні злакові, зменшує на 30-60% кількість пророслих бур'янів з насіння, кореневищ і паростків. Вона дає змогу не тільки ефективно загорнути гній або сидерати, краще розпушити грунт і вирівняти зорану поверхню, але й скоротити кількість передпосівних операцій обробітку ґрунту під просапні культури. Серед імпортних плугів доцільно обирати моделі відомих світових лідерів (Kvemeland, Lemken, Kuhn, Vogel & Noot та інших), але з врахуванням специфічних умов Лісостепу України. Зауважимо, що в деяких випадках ціна помилки при виборі імпортної техніки складає до 70% її вартості.

Лущення та дискування проводять після збирання культур суцільного способу сівби. Його застосовують для розпушування, часткового перевертання та перемішування грунту, а також для підрізання бур'янів. Лущення сприяє збереженню і нагромадженню в фунті вологи, знищенню бур'янів та шкідників. При запізненні з лущенням, грунт швидко висихає і ефективність цього заходу значно зменшується. Своєчасне лущення поліпшує якість оранки, зменшує питомий опір ґрунту під час обробітку. Для лущення застосовують дискове та лемішне знаряддя. Дискування проводять для подрібнення рослинних залишків.

Для його проведення використовують дискові борони: Sunflower, CUT (модифікації CUT L, CUT XL, CUT XXL), лущильники: Disc-O- Mulch, ARES (версії: ARES TL, ARES TXL/FLEX, ARES TXXL, ARES TX, ARES TWIX), MARS (версії: MARS TXL, MARS TXXL, MARS TX, MARS TWIX), CROSS (версії: CROSS XL, CROSS TXXL, CROSS TX, CROSS TWIX) та інші. При використанні даних знарядь глибина обробітку становить 6-15 см.

На ринку з'явились й нові важкі борони вітчизняного виробництва з Х-подібним (БДВ-8,5) та V-подібюм (БДВП-6,3) розміщенням дискових батарей, подібні машини випускають відомі фірми John Deere, Grégoire Besson, Jusseу, Rau. Такі важкі дискові борони дають можливість обробляти поля після кукурудзи та соняшнику на глибину до 20 см. У певній мірі, вони працюють як дискові плуги, які ефективно працюють на важких для обробітку полях з великою кількістю пожнивних решток.

Плоскорізи та розпушувачі (чизелі) слід ширше використовувати в зонах недостатнього зволоження, на агрофонах з незначною кількістю (до 30 т/га) рослинних решток, замість веснооранки. Це дає можливість на 20-40 % скоротити строки проведення основного обробітку фунту, зменшити на 6-12кг/га витрати пального, вирішити нагальні проблеми захисту фунтів при лімітованому енергозабезпеченні. Важливу роль відіграє ця фупа знарядь при обробітку схилових (до 8°) земель, зокрема, при впровадженні контурно-меліоративної фунтозахисної системи землеробства.

Ущільнення грунту в Лісостепу України ходовими системами машин є одним із чинників, що обмежують ріст і розвиток сільськогосподарських культур. Робота важких агрегатів на полях, особливо у весняний період, призводить до ущільнення грунту на глибину до одного метра і більше. Багаторазовий обробіток ґрунту на одну і ту саму глибину викликає утворення "підошви" з об'ємною масою 1,8– 2,1 г/см3, що різко зменшує можливості нормального розвитку коріння рослин і загальний об'єм кореневої системи. Ці проблеми дають змогу в значній мірі вирішувати чизелювання ґрунту. Чизелювання є різновидом глибокого розпушення грунту (мінімальна ширина розпушеної смуги при максимальній її глибині). На схилах, при чизелюванні грунту запаси вологи збільшуються на 40-50 мм. Ерозійні процеси зменшуються в 3-5 разів. Чизелювання грунтообробними знаряддями (АЧП-2,5, АЧП-4,5, ПІЦН-2,5, ПРПВ-5-50 та іншими) покращує водно-повітряний стан грунтового середовища, запобігає змиву грунту. Чизелювання зябу являє собою утворення періодично розміщених розпушених смуг завглибшки до 40 см.

Серед імпортних розпушувачів із параболічними чизельними робочими органами на фронтальній рамі можна виділити Rotation, Razol, Deltaplow. Це певний розвиток енергоощадних плугів Paraplow та їхніх вітчизняних аналогів – плугів-розпушувачів ПРПВ-3-50, ПРПВ-5-50, що дають змогу на 10-15% зменшити тяговий опір чизельного плуга. Обробіток цими знаряддями забезпечує накопичення додаткових 12-15 мм продуктивної вологи і рекомендується для використання, зокрема, на півдні України.

Передпосівний – обробіток ґрунту, який здійснюють з метою вирівнювання поверхні, накопичення і зберігання вологи, очищення поля від бур'янів, ущільнення та створення насіннєвого ложе. Проводять незадовго до посіву, на глибину загортання насіння, не допускаючи розриву між передпосівним обробітком грунту та посівом.

Після посіву, насіння спочатку повинне прорости, а потім укорінитися. Ці дві фази відбуваються в двох різних шарах грунту. Проростання відбувається на поверхні, а укорінення – в більш глибоких шарах, тому необхідне, при посіві, утворення насіннєвого ложе.

Культивація забезпечує розпушування, перевертання грунту, підрізання бур'янів. Виконують її просапними, паровими та універсальними культиваторами. Основними робочими органами культиваторів є лапи різних типів. Долотоподібні, пружинні лапи використовують для розпушування чистих від бур'янів ґрунтів. Підрізальні лапи (стрілчасті, плоскорізальні, стрілчасті універсальні) використовують для неглибокого розпушування ґрунту. Під час такого обробітку шари ґрунту не перевертаються, але бур'яни добре підрізаються. Робочі органи при цьому використовуються в різних поєднаннях.

Для вирівнювання та неглибокого розпушування верхнього шару ґрунту використовують шлейфи. Шлейфування поліпшує умови сівби, догляд за посівами та збирання врожаю.

Якісний передпосівний обробіток ґрунту є однією з найважливіших складових успіху кожного господарства. Вибір правильного устаткування вирішує проблему боротьби з бур'янами і створює ідеальні умови для посіву насіння, зменшує пошкодження родючого шару ґрунту і його ущільнення.

Культиватор К 10 призначений для вирівнювання поверхні поля та рихлення ґрунту на глибину від 4 до 15 см, має ширина захвату 13,4 м.

Дисковий культиватор Wil-Rich DC III (рис. 34) (існує дві моделі БС III 25 та БС III 25-28) призначений для передпосівного обробітку грунту на глибину до 15 см, як після основного обробітку, так і самостійно по стерні. Він готує насіннєве ложе за один прохід, дає змогу вносити рідкі добрив.

Комбіноване знаряддя – дисковий культиватор Wil- Rich DC III

Рис. 34. Комбіноване знаряддя – дисковий культиватор Wil- Rich DC III

Польовий культиватор Wil-Rich Excel (моделі 11XL2 30-32 та 11XL2 30-39) призначений для передпосівного обробітку ґрунту на глибину до 15 см.

Культиватор КГШ призначений для суцільної культивації грунту, передпосівної обробки, а також для рихлення необробленої стерні на глибину до 13 см. Має протиерозійну дію на грунт та виконує декілька операцій за один прохід, завдяки чому можна економити паливно-мастильні матеріали, а також амортизаційні відрахування і робочий час трактора.

Калинівський “Агромаш” пропонує велику кількість сільськогосподарської техніки високої якості та продуктивності (вітчизняного виробництва), зокрема: Культиватори для передпосівного обробітку грунту на глибину 6-12 см та обробітку парів з одночасним боронуванням КПСП-4, КПСП-5, КПСП-8, навісний КПСН-4. Культиватори для суцільного обробітку попередньо обробленого і необробленого ґрунту на глибину 8-16 см при його підготовці під основні сільськогосподарські культури КН- 4,5; КН-2,5.

Важливим питанням для якісного передпосівного обробітку грунту є використання комбінованих агрегатів для економії енергозатрат та затрат праці. В комбінованих ґрунтообробних машинах для поверхневого обробітку грунту, в тому числі й передпосівного, забезпечується ешелонованість розміщення робочих органів та збільшення загальної ширини захвату.

При застосуванні комбінованих грунтообробних машин

відбувається заміна 5-6 одноопераційних агрегатів; скорочення на

30% витрат пального, праці, строків виконання робіт; збереження вологи в ґрунті; створення однорідного за щільністю посівного шару ірунту.

У Лісостепу найкраще себе зарекомендували комбіновані ґрунтообробні машини АКШ- 2,5, АКШ-3,6, АКШ-5,6, АК- 4,0, АК-6, АКГМ-3,6, АКГМ-6,0, ККП-3,7, ККП-7,2, ККП-6,

Kompaktor Lemken

Рис. 35. Kompaktor Lemken

ATLAS, ”Kompaktor” (рис. 35), ''Europack” і ''Sepack” та інші.

При цьому вітчизняні агрегати адаптовані до наших Грунтово- кліматичних умов краще, ніж зарубіжні.

Комбіновані агрегати ATLAS та МАХ призначені для передпосівного обробітку грунту на глибину до 13 см та обробітку разом з посівом за один прохід.

Агрегат комбінований АК-4,0 призначений для суцільного обробітку грунту на глибину 6-20 см і підрізання бур'янів на необроблених та злущених фонах, для підготовки ґрунту під посів зернових та технічних культур.

Агрегат комбінований АК-6 ''Георгій” та АК-4 чотирьох операційний, використовується, як для поверхневого обробітку, так і для інтенсивної культивації з чудовим змішуванням пожнивних залишків на глибину обробітку від 5 до 25 см, подрібнює грудки та ущільнює Грунт і дає можливість створити найбільш родючий шар грунту з оптимальним живленням, водним, повітряним, тепловим ґрунтовим балансом. Складається з дискових батарей, рядів лап, барабана для подрібнення грудочок та важких котків.

Агрегат грунтообробнопосівний багатофункціональний АПІ1М-4 призначений для обробітку фунту після оранки з одночасним висівом, або для мульчуючої сівби зернових, зернобобових, хрестоцвітих культур та льону.

При необхідності більш інтенсивного обробітку поверхневого шару фунту та подрібнення рослинних решток, в останній час набуває поширення обробіток чизельними культиваторами (КР-4,5, КШН-3, КШН-5,6), до складу послідовно розміщених робочих органів яких додають дискові секції або окремі диски.

Агрегати комбіновані швидкісні АКШ-2,5, АКШ-3,6 (рис. 36)

Агрегат комбінований швидкісний АКШ-3,6.

Рис. 36. Агрегат комбінований швидкісний АКШ-3,6.

та АКШ-5,6, застосовуються в традиційному та грунтозахисному землеробстві, виконують за один прохід всі операції з підготовки ґрунту для посіву на глибину 5-20 см.

Такі знаряддя знаходять застосування при основній або передпосівній підготовці ґрунту на глибину 6-16 см під зернові культури. Аналогічні чизельні культиватори поширені у Західній Європі (Multitiller, Smaragd, Eurogruber).

Ефективною є конструкція плуга-культиватора для пошарового розпушення ґрунту на глибину 16-24 см, розроблена проф. Сисоліним П.В. Плуг-культиватор забезпечує більш рівномірне розпушення на всій глибині обробітку за один прохід агрегату.

При вирощуванні просапних культур (цукровий буряк, картопля, кукурудза, соняшник та ін.) в останні 3-5 років повністю відмовились від розпушення міжрядь. Вилучення цього прийому технології тривалий час не сприймалося агрономами, проте зараз він не проводиться навіть у слабких господарствах. Основне завдання розпушення міжрядь – боротьба з бур'янами. У сучасних технологіях ця проблема вирішується за допомогою гербіцидів. Можна стверджувати, що гербіциди перемогли культиватор-розпушувач (рис. 37).

Вплив міжрядних рихлень на розвиток цукрових буряків.

Рис. 37. Вплив міжрядних рихлень на розвиток цукрових буряків.

Не рекомендується проводити розпушування міжрядь, якщо щільність грунту не перевищує 1,1-1,25 г/см3. Для цього є три основні причини:

по-перше, в суху погоду цей агрозахід призводить до пересихання розпушеного шару, а за відсутності вологи не засвоюються елементи живлення з верхнього удобреного шару грунту;

по-друге, порівнюючи глибину проникнення кореневої системи (до 2,0-2,5м) і глибину розпушення (5-7... 10-12 см), яка становить лише 5%, важко стверджувати, що розпушення може ефективно вирішувати проблему аерації грунту. Проте безсумнівним є факт пошкодження кореневої системи, обривання коренів на глибину розпушення;

по-третє, розпушення спричинює вигортання з глибших шарів насіння бур'янів (звідки воно не могло прорости) і його дружне проростання, що негативно позначиться на ефективності гербіцидів.

Післяпосівний обробіток під час вегетації рослин у системі догляду включає досходове й післясходове боронування, міжрядні обробітки (розпушення, підгортання). Досходове та післясходове боронування проводиться під прямими кутом до посіву, допускається пошкодження рослин не більше 10-15%. Досходове боронування виконується у фазі білої ниточки бур'янів, легкими боронами, як правило, на посівах зернових культур на 3-4 день після посіву. Післясходове боронування застосовують у фазі повних сходів культурних рослин.

Під час боронування неглибоко розпушується і перемішується грунт, вирівнюється його поверхня, частково знищуються проростки та сходи бур'янів, ґрунтова кірка. Розрізняють зубові, сітчасті, пружинні, дискові та ротаційні борони. Робочими органами зубових борін є сталеві загострені зуби. Борони є важкі, середні та легкі. У важких борін маса з розрахунку на один зуб становить 1,6-2,0 кг, у середніх–1,2–1,5 кг, у легких – близько 1 кг.

У сітчастих борін зуби невеликі, шарнірно закріплені на рухомій рамі. Такі борони добре розпушують ґрунт, знищують молоді сходи бур'янів, майже не пошкоджують культурні рослини, що добре укорінилися.

Пружинні борони розпушують ґрунт на глибину до 12 см. Використовують такі борони для обробітку полів, засмічених кореневищними бур'янами, а також на кам'янистих ґрунтах і після розкорчовування лісу.

БГІШ-8, БПШ-10 призначені для обробітку посівів озимих культур напровесні, досходового та післясходового боронування технічних, зернових, овочевих культур, пасовищ та загортання мінеральних добрив.

БПШ вже багато років є перевіреним знаряддям не тільки для якісного механічного догляду за культурними рослинами, але й альтернативою хімічної боротьби з бур'янами.

Дуже важливо проводити боронування посівів для руйнування грунтової кірки, особливо на важких грунтах, яка заважає доступу повітря, ускладнює проростання рослин. У результаті ґрунтової кірки рослини часто гинуть, сходи з'являються не дружні, що в кінцевому результаті знижує урожайність та якість посівів.

Для досягнення високого ефекту в боротьбі з бур'янами необхідно обирати час роботи БПШ в сонячну погоду, що сприяє підсушуванню бур'янів. Глибина обробітку грунту становить 4 см.

Робочими органами ротаційних борін та мотиг є диски з голчастими зубами, які вільно обертаються на валу. Використовують їх переважно для знищення на посівах грунтової кірки.

Для розпушування міжрядь та підрізування сходів просапних культур (букетування) застосовують просапні культиватори. Культиваторами-рослинопідживлювачами одночасно розпушують міжряддя і підживлюють культурні рослини.

Подрібнювач рослинних решток ПРН-4,5 “Поділля”.

Рис. 38. Подрібнювач рослинних решток ПРН-4,5 “Поділля”.

(призначений для подрібнення рослинних решток, які залишилися на полі після збирання врожаю кукурудзи, соняшнику, зернових, баштанних та інших культур і рівномірного розподілення їх по поверхні поля не засміченого камінням).

Коткуванням ущільнюють і вирівнюють поверхню грунту, знищують ґрунтову кірку, подрібнюють брили, які утворилися під час оранки, посилюють підняття вологи з нижніх шарів грунту, поліпшують контакт насіння з грунтом, що загалом сприяє появі рівномірних сходів. Для коткування використовують гладкі, зубчасті, кільчасті й кільчасто-шпорові котки.

Мінімальна (Мinі-till), або грунтозахисна система обробітку грунту. Збільшення вмісту гумусу в верхньому шарі грунту одна з переваг поверхневого обробітку. При застосуванні цієї системи обробітку грунту відбувається змішування органічних і мінеральних добрив, соломи, сидератів та інших органічних залишків з верхнім шаром грунту (рис. 38).

Такий обробіток захищає грунт від водної та вітрової ерозії. Волога й заробка органічної маси в верхній шар грунту стимулює ґрунтотворний процес та нагромадження гумусу.

Високий вміст гумусу попереджає появу грунтової кірки. Стебла соломи, які залишились на поверхні грунту та які не вступили в процес розпаду, залишають навколо себе аераційні канали.

Мінімализація обробітку – новий, економічно й екологічно обгрунтований напрям у науці та практиці з обробітку грунту, що дає змогу зменшити його розпиленість, ущільнення, скоротити енергетичні, трудові, матеріальні витрати на механізовані польові роботи, зменшенням кількості та глибини обробітків, поєднанням операцій в одному робочому процесі, за екологічно обгрунтованого застосування засобів хімізації.

Багаторічними дослідженнями й виробничим досвідом доведено, що мінімалізація обробітку грунту доцільна за умов, коли обробіток не знижуватиме культуру землеробства, родючість грунту, врожайність культур і якість продукції.

Основними умовами ефективного застосування мінімального обробітку ґрунту є: 1) оптимальна будова орного шару грунту, кож тверда фаза і пористість співвідносяться як 50:50, що є основною умовою створення оптимальних водного, теплового, повітряного та поживного режимів грунту; 2) наявність в орному шарі грунту не менш як 40% агрономічно-цінної структури, за якої в грунті зберігається постійно розпушений стан орного шару, від чого значною мірою залежить водний та повітряний режими грунту; 3) забур'яненість полів, особливо багаторічними рослинами (коренепаростковими і кореневищними), виключає можливість і доцільність мінімалізації обробітку грунту, однак окремі дослідження засвідчують, що система мінімального обробітку має певні переваги в боротьбі з бур'янами, зокрема з пирієм повзучим; 4) високий рівень агротехніки, чітка технологічна дисципліна на полях, своєчасне та якісне проведення всіх польових робіт; 5) науково обґрунтоване застосування інтегрованої системи захисту рослин; 6) врахування основних властивостей грунтів і біологічних вимог сільськогосподарських культур та програмування їх урожайності;

7) висока технічна озброєність господарств.

За мінімального обробітку грунту усувається потреба в найбільш енергоємних операціях – оранці та глибокому розпушуванні. Вони, як і поверхневий та мілкий обробіток ірунту, поряд зі зміною будови орного шару негативно впливають на ґрунт. Щорічно на оранку в країні витрачається близько 3,3 млн. т нафтопродуктів, 40% енергетичних і 25% – трудових ресурсів. При вирощуванні зернових культур, під час підготовки грунту, догляду за посівами, збирання врожаю, сільськогосподарські машини проходять полем 5-15 разів, внаслідок чого ґрунт ущільнюється й розпилюється, а в кінцевому підсумку знижується його родючість. Часте розпушування грунту активує біологічні процеси та мінералізацію органічних речовин, призводить до значних втрат розчинних сполук азоту, фосфору, калію, інших макро- і мікроелементів, знижує гуміфікацію, спричиняє водну та вітрову ерозію.

Для проведення мінімального обробітку грунту використовуються комбіновані агрегати АК-6 “Георгій”, АКШ-5,6, АКШ-3,6, КШН-6, “Резидент”, АГРО-3, Smaragd, MIXTER, “Європак”, AGROLAND Б20, AGROLAND ДЛБ01, AGROLAND БЗО, польові мульчоутворювачі KUHN RM 240, KUHN RM 280, KUHN RM 320, KUHN RM 400, KUHN RM 480R, KUHN RM 610R, культиватор-плоскоріз KOS та KOS PLUS, стерньовий культиватор KOS ECO, дискові чизелі Sunflower 4511-1/4511-13/4511-15/4530-19, які призначені для основного обробітку грунту до 35 см за мінімальною технологією з одночасним загортанням рослинних решток на глибину до 15 см, дискові лущильники Disc-O-Mulch та інші.

Нульовий обробіток ґрунту (No-till) передбачає посів у необроблений грунт спеціальними стерньовими сівалками та відмову від застосування агротехнічних прийомів із догляду за посівами.

Інтенсивний полицевий обробіток, перенасичення сівозмін просапними культурами, ерозія, надмірне зрошення, недостатнє внесення органічних добрив – все це призводить до істотного зниження вмісту гумусу.

Втрати гумусу нерозривно пов'язані з веденням землеробства, складовою частиною якого є система обробітку грунту. Віковий досвід землеробства засвідчує, що при оранці з перевертанням скиби неможливо зберігати й підтримувати запаси гумусу в грунтах на належному рівні.

Цілковите припинення або зведення до мінімально допустимих меж втрат грунтів, внаслідок ерозійних процесів і зниження інтенсивності біологічної мінералізації гумусу спроможні забезпечити регіональні, екологічно збалансовані, грунтозахисні безплужні системи землеробства, важливою ланкою яких, поряд із контурно-меліоративною організацією території та комплексом протиерозійних заходів, є ґрунтозахисні технології вирощування сільськогосподарських культур, основані на мінімалізації обробітку ґрунту. За існуючих обсягів використання органічних добрив лише такий обробіток здатний наблизити процеси гуміфікації до природних і забезпечити вихід землеробства на позитивний баланс гумусу.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы