Біологічні особливості гороху

 

з/п

Абіотичні фактори і біологічні особливості

Показники

1.

Тепло:

 • – мінімальна температура проростання насіння, °С
 • – оптимальна температура проростання насіння, °С
 • – мінімальна температура з'явлення сходів
 • – температура, що спричиняє пошкодження сходів, °С
 • – оптимальна температура росту і розвитку, °С
 • – сума активних температур за вегетаційний період (вище +5 °С), °С

+1+2

+10

+4+5

 • –5-8
 • 16-20
 • 900-1200

2.

Волога:

 • – оптимальна вологість грунту, %
 • – кількість вологи в орному шарі грунту для отримання дружніх сходів, мм
 • – потрібно для набухання і проростання насіння, %
 • – транспіраційний коефіцієнт
 • – критичний період за вологістю
 • 70-80
 • 20-30
 • 110-115
 • 400-600

цвітіння-

утворення

бобів

3.

Винос елементів живлення, кг/ц основної та побічної продукції:

 • – N
 • – Р2О5
 • – К2O
 • 5.5- 6,5
 • 1.5- 1,7
 • 2.5- 3,5

4.

Вимоги до реакції грунтового розчину

рН 6,8-7,4

5.

Відношення до світла (довжина дня)

довгого дня

6.

Оптимальна щільність грунту, г/см3

1,1-1,2

7.

Індекс листкової поверхні

Оптимальна площа листкової поверхні на 1 га, тис. м2

5,3-5,6 53-56

8.

Тип кореневої системи

стрижневий

9.

Заглиблення коренів у ґрунт, м Горизонтальне розростання кореневої системи, м

 • 1,5
 • 1,0

10.

Використання ФАР, %

1,0-1,5 (задовільне) 3,0-4,0 (добре)

11.

Спосіб запилення

самозапильний

12

Тривалість вегетаційного періоду, днів

75-100

У посушливі роки вегетація гороху може скорочуватись у півтора рази. Найстійкіші проти посухи ранньостиглі сорти, які встигають сформувати урожай, використовуючи зимові запаси вологи в грунті. Разом з тим, значна вологість під час цвітіння та утворення плодів призводить до надмірного розростання вегетативної маси, взаємозатінення рослин, внаслідок чого насіння формується дрібним.

За посухостійкістю горох переважає боби, вику і люпин, але поступається сої, сочевиці, нуту та чині. Незважаючи на тс, що горох не відноситься до посухостійких культур, його можна вирощувати у відносно посушливих умовах. Горох погано росте при неглибокому заляганні фунтових вод.


В онтогенезі гороху розрізняють такі фенологічні фази: проростання насіння, сходи-бутонізацію, утворення бобів, достигання. Вегетаційний період більшості селекційних сортів триває 70-100 днів (до 140 днів у дуже пізньостиглих форм) (табл. 57). Горох – найбільш скоростигла серед зернобобових, холодостійка та маловимоглива до тепла культура.

Горох – культура високородючих ґрунтів. Найвищі врожаї одержують на чорноземах, сірих лісових і окультурених дерново- підзолистих фунтах суглинкових за механічним складом. На важких, дуже щільних і кислих фунтах коренева система розміщується неглибоко, пригнічується життєдіяльність бульбочкових бактерій.

Технологія вирощування

Сучасні сорти. Однією з причин скорочення посівів гороху є вилягання та непридатність до збирання прямим комбайнуванням більшості сортів, які вирощуються.

Вилягання гороху пофебує двофазного збирання, що має суттєві недоліки. Негативні його сторони особливо госфо проявляються за випадання частих дощів у період жнив, що призводить до подовження терміну обмолоту, зниження якості насіння гороху, а іноді і до повної загибелі врожаю. При вирощуванні традиційних листочкових сортів гороху, що вилягає збільшити виробництво його зерна до потрібних розмірів – неможливо.

Тому останнім часом на перше місце виходять сорти, які стійкі до вилягання і відносяться до безлисточкового (вусатого) типу. Проте сучасно нові морфотипи гороху з такими господарсько важливими ознаками, як безлисточковість, детермінантність і низькорослість стебла, що надає рослинам більшу стійкість до вилягання, за посухостійкістю не конкурують із сортами з звичайним типом листя. Однак, у кожному морфотипі є окремі сорти з більш високою посухостійкістю і здатністю адаптуватися до несприятливих чинників довкілля, використання саме таких сортів дасть можливість вирощувати горох за інтенсивною технологією.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы