Біологічні особливості соняшнику

 

з/п

Абіотичні фактори і біологічні особливості

Показники

 
 

Тепло:

– мінімальна температура проростання насіння, °С

+4+6

 
 

- оптимальна температура проростання насіння, °С

+17+20

 

1.

- мінімальна температура з'явлення сходів

+7+8

 
 

- температура, що спричиняє пошкодження сходів, °С

-8-11

 
 

- оптимальна температура росту і розвитку, °С

+20+23

 
 

- сума активних температур за вегетаційний період (вище +5 °С), °С

1600-2300

 

з/п

Абіотичні фактори і біологічні особливості

Показники

2.

Волога:

 • – оптимальна вологість грунту, %
 • – кількість вологи в орному шарі грунту для отримання дружніх сходів, мм
 • – потрібно для набухання і проростання насіння, %
 • – транспіраційний коефіцієнт
 • – критичний період за вологістю
 • 65-75
 • 20–30
 • 58-60
 • 450-570 (700) утворення кошиків- цвпіння

3.

Винос елементів живлення, кг/ц основної та побічної продукції:

 • – N
 • – Р2О5
 • – К20
 • 6,0-6,5
 • 2.6- 2,7
 • 8.6- 15,5

4.

Вимоги до реакції грунтового розчину

pH 6,0-7,5

5.

Відношення до світла (довжина дня)

короткого дня

6.

Оптимальна щільність грунту, г/см3

 • 1,1-1,25-на чорноземах:
 • 1,2-1,3 на сірих лісових

7.

Індекс листкової поверхні

Оптимальна площа листкової поверхні на 1 га, тис. м2

6,0-7,5 60-75

8.

Тип кореневої системи

стрижневий

9.

Заглиблення коренів у грунт, м Горизонтальне розростання кореневої системи, м

2,0-3,0 0,8-0,9

10.

Використання ФАР, %

1,0-1,5 (задовільне) 3,0-4,0 (добре)

11.

Спосіб запилення

перехресний

12.

Тривалість вегетаційного періоду, днів

80-140

           

Виходячи із цього, вирощування високих врожаїв соняшнику в Україні, це першочергове завдання інтенсивного рослинництва.

Соняшник ставить специфічні вимоги до умов вирощування (табл. 49). Врахування цих вимог у технології вирощування дають змогу перейти на новітній рівень продуктивності.

Соняшник добре росте на родючих аерованих ґрунтах. Найбільш придатні для соняшнику різні типи чорноземів, каштанові та сірі опідзолені ґрунти. Непридатні для соняшнику піщані, засолені і дуже кислі ґрунти. На важких безструктурних фунтах соняшник росте дуже повільно, особливо в перший (ювенільний) період.

У розвитку соняшнику від сівби до повного достигання розрізняють такі фази: сходів, першої пари справжніх листків, утворення кошика, цвітіння, достигання (табл. 60).

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы