Порівняння затрат на застосування традиційної та No-till технології на 1000 га землі, грн.

 

Традиційна технологія

No-till технологія

Економія

Набір

техніки

Кіл-сть,

шт.

Ціна

Сума

Набір

техніки

Кіл-сть

шт.

Ціна

Сума

Т-150

3

280000

840000

Т-150

2

280000

560000

МТЗ-82

3

118000

354000

МТЗ-82

1

118000

118000

Плуг

ПЛН5-35

3

8200

24600

Сівалка ТОИв 420

1

350000

350000

КПС-4

4

13500

54000

Сівалка точного посіву ІМ 11/13

1

410000

410000

Сівалка СЗ- 3,6

2

42400

84800

Сівалка

СУПН-8

2

57200

114400

ЛДГ-10

1

43200

43200

Сценка СГ-21

2

57200

114400

Котки

ЗККШ-6

2

30200

60400

КРН-5,6

2

18500

37000

КАМАЗ

1

240000

240000

КАМАЗ

1

240000

240000

Обприскувач

1

212000

212000

Обприскувач

1

212000

212000

РЖТ-10

1

25000

25000

РЖТ-10

1

25000

25000

Всього капіталовкладень

2203800
1919000

288800

Розрахунок амортизації

Набір

техніки

Термін

викор.

Сума

амортиз.

Сума

амортиз.

в рік

Набір

техніки

Термін

викор.

Сума

амортиз.

Сума

амортиз.

в рік

Економія в рік

С.-г.

знаряддя

3 роки

769800

256600

С.-г.

знаряддя

5 років

997000

199400

Трактор і автомашини

5 років

1434000

286800

Трактор і автомашини

5 років

918000

183600

Всього543400

Всього383000

160400

Примітка: розрахунки зроблені в грн на період: квітень-травень 2008 р.

Із аналізу капіталовкладень видно (табл. 3), якщо розпочинати агарний бізнес з самого початку, то можна значно економити при Notill технології, ніж при традиційній.

Що стосується витрати палива, яка наведена в таблиці 4, то вона також зменшується при застосуванні No-till у порівнянні до традиційної технології.

Якщо господарство правильно виконає всі технологічні операції за No-till, то навіть у перший рік отримає значну економію ресурсів та зниження собівартості продукції. Особливо це стосується господарств, які знаходяться в регіонах із недостатнім зволоженням. У регіонах із достатнім зволоженням господарства виграють за рахунок зниження собівартості та зменшення водної ерозії на полях, що розташовані на схилах.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы