Визначення дійсно можливої врожайності (ДМУ)

 

Нерегульовані або малорегульовані фактори місцевості майже завжди перебувають не в оптимальних для рослин кількостях і співвідношеннях і обмежують ККДфар посівів. Тому врожайність, як правило, нижча за ту, яка відповідає максимально можливому для культури ККДфар. Урожайність, розраховану за малорегульованими й нерегульованими факторами вологозабезпечення та тепловими ресурсами, називають дійсно можливою, або кліматично забезпеченою (ДМУ, КУ). ДМУ за вологозабезпеченістю визначають на підставі даних про ресурси вологи (W, мм) і питому витрату води на утворення одиниці сухої речовини біомаси або одиниці господарсько-цінної частини урожаю, тобто коефіцієнта транспірації (ТК), або коефіцієнта водовитрачання (КВ, мм/ц, т/ц, т/м3). Визначають ДМУ за формулою

№ ДМУ – в першій формулі врожайність сухої біомаси, ц/га, у другій – врожайність господарсько-цінної частини урожаю або загальної маси урожаю, ц/га, що залежить від взятої величини KB; W – ресурси вологи, доступної для рослин, мм.

Ресурси доступної для рослин вологи можна визначити кількома способами. Найбільш простим є визначення за формулою

де Wp.o – середньорічна кількість опадів, мм; Кр.о – коефіцієнт використання опадів; П – потік води з підгрунтових вод, мм.

Близько 30 % річної кількості опадів стікає з талими водами з поверхні ґрунту, відтікає з поверхневим і ґрунтовим стоком під час вегетації, випаровується з поверхні ґрунту і стає недоступною для рослин.

Конкретніше ресурси доступної для рослин вологи можна визначити, використовуючи дані про запаси доступної для рослин вологи на період відновлення вегетації озимих культур і багаторічних трав, а для ярих культур – на період їх сівби (Wb, мм) за багаторічними даними метеостанції, на період збирання культури (Wз.o, мм) – кількість опадів, яка випадає за вегетаційний період культури (Жв.о), і коефіцієнта корисності опадів, які випали за вегетацію (Кв.о). Для цього використовують такі формули:

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы