Спеціальні, або прикладні юридичні наукові дисципліни.

 

Криміналістика

— юридична наукова дисципліна, що розробляє систему спеціальних прийомів, методів і засобів збирання, фіксації, дослідження і використання судових доказів, які застосовуються органами дізнання і слідства для розкриття, розслідування і попередження злочинів, використовуються при судовому розгляді кримінальних, а в необхідних випадках і цивільних справ.

Основними компонентами криміналістики є загальна теорія криміналістики, криміналістична техніка, криміналістична тактика, криміналістична методика розслідування і попередження окремих видів злочинів.

Методологія криміналістики включає системний, функціональний, інструментальний, кібернетичний, інформаційний, герменевтичний і інші підходи, різноманітні методи гуманітарних і природних наук, інші методи юриспруденції.

Результати досліджень криміналістики використовуються у всіх науках, пов'язаних із боротьбою зі злочинністю, а теоретичні висновки, рекомендації, методики, криміналістичні засоби безпосередньо в правотворчій і правоохоронній практиці.

Кримінологія.

Кримінологія — юридична наукова дисципліна, що вивчає злочини, особистість злочинця, причини й умови злочинності, шляхи та засоби її попередження.

Предмет кримінології - правопорушення, особистість злочинця, злочинність як соціальне явище, шляхи, форми і методи попередження злочинів.

Арсенал методологічних засобів кримінології різноманітний і включає методологічні підходи і методи гуманітарних, математичних наук та юриспруденції.

У системі наук кримінологія розташовується на межі юриспруденції, соціології, соціальної і загальної психології, конфлікто-логії. Вона безпосередньо пов'язана з науками кримінального і кримінально-процесуального права, оперативно-розшукової діяльності, криміналістикою, адміністративною і цивільно-правовою деліктологією, з якими координуються кримінологічні дослідження і т.д.

Судова медицина.

Судова медицина - прикладна юридична наукова дисципліна, що займається вивченням і вирішенням питань медичного і біологічного характеру, що виникають у слідчій і судової практиці.

Предмет судової медицини - процесуальні й організаційні умови судово-медичної експертизи, судово-медичне дослідження різноманітних видів зовнішніх впливів на організм людини, які викликали розлад здоров'я або смерть, судово-медичне дослідження трупа, судово-медичне обстеження живих осіб, судово-медичне дослідження речових доказів та інші види судово-медичних експертиз і досліджень.

Судова психіатрія

- прикладна юридична наукова дисципліна, що вивчає психологічні явища з погляду вирішення питань осудності і дієздатності суб'єктів права, розробляє відповідні принципи оцінки їх психічного стану.

Дані судової психіатрії використовуються в процесі здійснення судочинства при вирішенні питання про притягнення особи до кримінальної відповідальності або припинення справи, застосуванні судом примусових мір медичного характеру, а також при вирішенні питань про неможливість відбувати покарання чи утримуватися в місцях позбавлення волі відповідно до вироку.

Оперативно-розшукова діяльність.

Наука оперативно-розшукової діяльності — прикладна юридична наукова дисципліна, що досліджує гласні і негласні пошукові, розвідувальні і контррозвідувальні заходи, які здійснюються із застосуванням оперативних і оперативно-технічних засобів, принципи оперативно-пошукової діяльності, форми, взаємодії з органами управління і населенням.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы