Розробка програми і методики дослідження, його проведення

 

У програмі дослідження вказуються послідовність і зміст його етапів.

Методика містить опис характеристик об'єкта і предмета, причин вибору та особливостей методів, прийомів, правил, засобів, умов їх застосування та проведення дослідження, фіксування та обробки його результатів.

Проведення дослідження - це безпосередня діяльність, яка спрямована на вивчення предмету дослідження. Зокрема, проведення порівняльно-правового дослідження передбачає:

  • 1. Усвідомлення дослідником поставленого завдання.
  • 2. Збір необхідного нормативно-правового матеріалу, літератури, статистичних даних, у тому числі міжнародно-правових

документів, матеріалів зарубіжного досвіду регулювання визначених питань.

3. Обробку і аналіз зібраного матеріалу:

а) перевірку достовірності і повноти зібраних матеріалів:

¨ перевірку точності текстів нормативно-правових документів (їх відповідності контрольним примірникам або офіційним виданням);

¨ перевірку точності І повноти відображення внесених до них змін і доповнень;

¨ перевірку наявності нормативно-правових актів, посилання на які є в текстах призначених до вивчення нормативно-правових актів;

б) розподіл зібраного матеріалу по основним питанням та розділам теми.

4. Проведення власне порівняльно-правового дослідження:

а) порівняння нормативно-правових рішень з подібних (однакових, схожих) питань, з'ясування їх загальних і відмінних ріс за

кількісними характеристиками. Складання таблиць (при необхідності), які відбивають ці кількісні характеристики;

б) якісну оцінку нормативно-правових рішень, що порівнюються, з точки зору їх відповідності існуючим потребам практики,

забезпеченості фінансово-матеріальними засобами і співставлення цих рішень з наявними найбільш вдалими рішеннями

однотипних питань;

в) оцінку нормативно-правових рішень, що порівнюються, з точки зору їх конституційності, законності, відповідності нормам

міжнародного права;

5. Підготовку та оформлення результатів дослідження:

а) підготовку та оформлення підсумкових документів, які містять результати дослідження;

б) розробку (при необхідності) рекомендацій зацікавленим органам з метою удосконалення правових норм, які регулюють

дану сферу суспільних відносин;

в) обговорення (при необхідності) підготовлених підсумкових документів і рекомендацій у зацікавлених органах і установах.

г) визначення переліку зацікавлених органів і установ, які необхідно ознайомити з результатами досліджень і направлення

до них відповідних матеріалів.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы