Юридична практична діяльність і право

 

Юридична діяльність спрямована на право, здійснюється за допомогою правових засобів, регулюється правовими нормами, тягне за собою правові наслідки, оцінює соціальні явища з точки зору права й оцінюється правом, знання права для юриста є професійним обов'язком.

Нерозривний зв'язок права й юридичної практичної діяльності, обумовленість правом більшості її характеристик, визначає необхідність розгляду його основних властивостей.

Право є складним соціальним явищем й тому може характеризуватися: як засіб упорядкування суспільних відносин (управління та регулювання), сукупність особливих правил поведінки, міру значущості чи цінності людини для інших суб'єктів, форма суспільних відносин тощо.

В залежності від того, в якій сфері суспільних знань використовується цей термін, виділяють його філософське, соціологічне, психологічне і т.д. тлумачення, що мають загальні і відмінні риси, пов'язані з особливостями предмету наукового дослідження і засобів, що використовуються для цього.

Кожне з тлумачень права відображає лише певні його сторони, аспекти у тій мірі, в якій право є предметом дослідження окремої науки, тому тільки синтез, інтегрування всіх визначень права спроможні відбити його характеристики як цілісного суспільного явища, але й у цьому випадку глибина пізнання права залежить від рівня розвитку суспільних наук.

Багатозначність використання слова "право" обумовлено ще й тим, що воно веде свій початок від слова "правда", а корінь "прав" лежить в основі багатьох слів - "правий", "справедливий", "правило", "правдивий", "правильний", "правити" і таке інше.

Серед найважливіших тлумачень терміна "право" доцільно виділити такі його значення:

¨ як певної можливості, що має соціальний суб'єкт;

¨ як сукупності (системи) юридичних норм, за допомогою яких здійснюється регуляція суспільних відносин;

¨ як оцінки, покажчика істинності, дійсності, достовірності певних соціальних явищ.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы