Повага та непорушення прав, свобод та законних інтересів інших суб'єктів

 

Те, що юрист є представником права взагалі, а не тільки прав та інтересів певного суб'єкта, а й тим більше - представником влади, визначає в якості суттєвої властивості юридичної практичної діяльності повагу та непорушення інтересів права, які конкретизуються в правах, свободах та законних інтересах інших суб'єктів права.

Повага та непорушення прав, свобод та законних інтересів інших суб'єктів права є одним із важливих стандартів діяльності правоохоронних органів, які застосовують заходи примушення, здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Це положення на законодавчому рівні закріплене в Законах України "Про міліцію", "Про Службу безпеки". Зокрема:

 в статті 5. "Діяльність міліції та права громадян" зазначено, що "міліція виконує свої завдання неупереджено, у точній відповідності з законом. Ніякі виняткові обставини або вказівки службових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій або бездіяльності міліції... Міліція поважає гідність особи і виявляє до неї гуманне ставлення, захищає права людини".

 в статті 5. "Діяльність Служби безпеки України і права людини" визначено, що "діяльність Служби безпеки України здійснюється на основі дотримання прав і свобод людини. Органи і співробітники Служби безпеки України повинні поважати гідність людини і виявляти до неї гуманне ставлення, не допускати розголошення відомостей про особисте життя людини. У виняткових випадках з метою припинення та розкриття державних злочинів окремі права та свободи особи можуть бути тимчасово обмежені у порядку і межах, визначених Конституцією та законами України".

Вимога поваги та непорушення прав, свобод та законних інтересів інших суб'єктів права доповнюється і забезпечується інститутами пояснень на вимогу громадян відповідних посадових осіб причин і підстав обмеження їх прав чи свобод, оскарження в суді неправомірних дій посадових (службових) осіб, притягнення винних осіб до юридичної відповідальності, відновлення порушених прав та свобод відшкодування заподіяної моральної і матеріальної шкоди. Так, статтями 55 та 56 Конституції України визначається і гарантується право кожної особи на:

¨ оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;

¨ звернення за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

¨ звернення за захистом своїх прав і свобод після використання всіх національних засобів правового захисту до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна;

¨ захист своїх прав і свобод від порушень і протиправних посягань будь-якими не забороненими законом засобами

¨ відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы