Чесність, порядність та щирість у веденні юридичної справи

 

Основним завданням юриста є професійне та правомірне ведення юридичної справ, але в деяких випадках неможливо нормативно визначити вимоги до юриста або суб'єкта, інтереси якого він захищає, крім того юрист володіє конфіденційною інформацією, оцінка та використання якої залежить особисто від нього тощо. Ці та інші особливості юридичної практичної діяльності обумовлюють й особливе ставлення до таких якостей юриста як чесність, порядність та щирість у веденні юридичної справи. Тому юрист не повинен:

¨ фальсифікувати докази, радити чи сприяти свідкові неправдиво свідчити або створювати сприятливі для цього умови;

¨ навмисно перешкоджати протилежній стороні мати законний доступ до доказів або змінювати, знищувати чи приховувати документ або інший матеріал, що має потенційне значення як доказ, а також не повинен радити або сприяти іншій особі робити будь-що подібне;

¨ свідомо не виконувати зобов'язання, що накладаються юридичними процедурами, за винятком відкритої відмови, яка ґрунтується на відсутності його чинних зобов'язань;

¨ звертатися з явно необґрунтованим запитами щодо подання відомостей і документів або намагатися не виконати законного запиту протилежної сторони щодо надання їй відомостей та документів;

¨ у ході ведення юридичної справи посилатися на будь-який факт, який він не вважає важливим, або який не буде підкріплений відповідними доказами, відстоювати своє особисте знання фактів зі спірного питання (за винятком тих випадків, коли він виступає як свідок);

проголошувати особисту думку щодо обґрунтованості справи, надійності свідка, винності сторони у цивільному процесі, винності чи невинності обвинуваченого у кримінальній справі:

¨ вимагати від особи, яка не є клієнтом, утримуватися від добровільного надання інформації іншій стороні, якщо тільки ця особа не є родичем або іншим представником клієнта.

Коли юрист веде юридичну справу, він повинен діяти з доцільною сумлінністю, дбайливістю і швидкістю. Зокрема, юрист:

¨ повинен вести юридичну справу, не зважаючи на протидію, перепони або ж незручності для себе, і може вживати будь-які законні дії, необхідні для відстоювання справи або ж дій клієнта, але які не порушують норм права та професійної етики;

¨ виконувати взяті на себе зобов'язання, дотримуватися інтересів клієнта і виявляти старанність у своїх діях від його імені;

¨ має право на власний професійний розсуд визначати засоби, за допомогою яких слід вести справу;

мусить регулювати навантаження в роботі так, щоб кожна справа вирішувалася своєчасно та належним чином.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы