Повноваження представника та документи, які підтверджують його статус у суді

 

Відповідно до ч. 1,2 ст. 44 ЦПК України, представник, який має повноваження на ведення справи в суді, може вчиняти від імені особи, яку він представляє, усі процесуальні дії, що їх має право вчиняти ця особа. Обмеження повноважень представника на вчинення певної процесуальної дії мають бути застережені у виданій йому довіреності.

Тобто, якщо інше не зазначено в довіреності, то представник, виступаючи від імені, наприклад, позивача, має в процесі усі права позивача, від імені якого він виступає. Такими правами є права, передбачені, передусім, в ст.ст. 27,27-1,31 ЦПК України.

Підстави і порядок припинення представництва за довіреністю визначаються статтями 248-250 ЦК України.

Про припинення представництва або обмеження повноважень представника за довіреністю має бути повідомлено суд шляхом подання письмової заяви або усної заяви, зробленої у судовому засіданні. Крім того, обмежити представника у повноваженнях можливо також вказівкою на це в договорі про представництво - у разі якщо цей договір укладено із адвокатом.

Належне здійснення повноважень представника можливе лише у разі належного оформлення цих повноважень (ч. 1 ст. 40 ЦПК України).

Питання оформлення повноважень представника висвітлюються в ст. 42 ЦПК України. Виходячи з цієї статті, зазначені повноваження можуть оформлюватись наступними документами:

  • - довіреністю від фізичної або юридичної особи (цей спосіб є найбільш поширеним);
  • - ордером, який виданий відповідним адвокатським об'єднанням, або договором (у випадках представництва інтересів особи адвокатом). До ордера адвоката обов'язково додається витяг із договору, у якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій. Витяг засвідчується підписом сторін договору;
  • - документами, що посвідчують службове становище та повноваження керівника юридичної особи (лише у випадку якщо інтереси юридичної особи представляє її керівник. Слід відмітити, що зазначений спосіб стосується тільки керівника. Якщо юридичну особу представлятиме навіть штатний юрист, який працює за трудовим договором, то документи, які посвідчують його службове становище, не будуть належним підтвердженням його повноважень);
  • - свідоцтвом про народження дитини або рішенням про призначення відповідно опікуном, піклувальником чи охоронцем спадкового майна (у випадках законного представництва).

Довіреність фізичної особи повинна бути посвідчена нотаріально або посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на службі, стаціонарному лікуванні чи за рішенням суду, або за місцем його проживання.

Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, статутом або положенням, з прикладенням печатки юридичної особи.

Оригінали документів, зазначених у цій статті, або копії з них, посвідчені суддею, приєднуються до справи.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы