Поняття "інших учасників" цивільного процесу

 

Окрім осіб, які беруть участь у справі, учасниками цивільного процесу є також ряд суб'єктів, які належать до групи, що має назву "інші учасники процесу". Аналіз суб'єктного складу даної групи дозволяє виокремити ряд ознак, за допомогою яких можна сформувати відповідне визначення. Інші учасники процесу це група суб'єктів цивільного процесу, які не мають юридичної зацікавленості в результатах розгляду справи, залучаються до процесу для виконання певних процесуальних функцій з метою сприяння суду у вчинення правосуддя з цивільних справ, мають лише спеціальні права і обов'язки, зумовлені виконуваною процесуальною роллю.

Статтею 47 ЦПК України закріплено перелік осіб, які є іншими учасниками цивільного процесу. До них належать: секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, перекладач, спеціаліст, особа, яка надає правову допомогу.

Зазначених учасників цивільного процесу поділяють на дві групи:

  • 1) особи, які сприяють організаційно-технічному забезпеченню цивільного процесу;
  • 2) особи, які сприяють розгляду і вирішенню цивільної справи по суті.

До першої групи відносяться секретар судового засідання і судовий розпорядник, які є обов'язковими учасниками будь-якої цивільної справи. До другої групи відносяться свідки, експерти, перекладачі, спеціалісти та особи, які надають правову допомогу. Участь останніх носить факультативний характер, тому що вони залучаються до розгляду і вирішення цивільної справи в залежності від обставин справи.

В юридичній літературі пропонується також поділ інших учасників процесу не за метою участі, а за процесуальними ролями:

  • 1) особи, які сприяють здійсненню правосуддя своїми юридичними діями (свідок, експерт, особа, яка надає правову допомогу);
  • 2) особи, які "технічно" сприяють розгляду справи (секретар судового засідання, судовий розпорядник, перекладач та спеціаліст).

Ознаками, які дають можливість відокремити інших учасників цивільного процесу від осіб які беруть участь у справі є:

  • - участь інших учасників цивільного процесу у розгляді справи є факультативною, а їх залучення залежить від обставин справи (за винятком секретаря судового засідання і судового розпорядника, участь яких в процесі є обов'язковою);
  • - інші учасники цивільного процесу не мають юридичної заінтересованості у розгляді справи;
  • - судове рішення у справі не впливає на права та обов'язки інших учасників процесу;
  • - інші учасники процесу не можуть бути ініціаторами справи, а лише сприяють суду у її розгляді та вирішенні;
  • - поведінка інших учасників цивільного процесу грунтується на тому, що вони зобов'язані діяти лише так, як передбачено ЦПК, тоді як поведінка осіб, які беруть участь у справі дозволяє їм діяти на власний розсуд у межах наданих повноважень;
  • - інші учасники цивільного процесу, окрім секретаря судового засідання та судового розпорядника, мають право на компенсацію витрат, пов'язаних із викликом до суду та на оплату виконаної роботи.
Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы