Судове засідання як процесуальна форма судового розгляду цивільних справ

 

Судове засідання як серцевина судового розгляду детально врегульована процесуальним законодавством, що дає можливість забезпечити сувору послідовність процесуальних дій, зробити цивільну процесуальну форму зрозумілою, прогнозованою, послідовною, систематизованою, забезпечити дотримання процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків учасниками цивільного процесу.

Розгляд судом цивільної справи відбувається з обов'язковим повідомленням осіб, які беруть участь у справі, та викликом осіб, які зобов'язані з'явитися до суду. Особа, яка бере участь у справі, має право заявити клопотання про розгляд справи за її відсутності (ч. 2 ст. 158 ЦПК України), сторона або інший учасник цивільного процесу можуть клопотати про участь у судовому засіданні у режимі відео-конференції (ч. 1 ст. 158і ЦПК України). Відповідно до ч. 9 ст. 158і ЦПК України у разі, якщо учасник процесу подав заяву про участь у судовому засіданні в режимі відео-конференції, з'явився до зали судового засідання, то він бере участь у загальному порядку.

Судові засідання проводяться з дотримання принципу усності і, як правило, відкрито. Закритий судовий розгляд проводиться на підставі мотивованої ухвали суду, якщо проведення відкритого судового засідання може призвести до розголошення державної таємниці або іншої таємниці, яка охороняється законом, у тому числі таємниці особистого життя, особистих паперів, листування та ін. (ст. 6 ЦПК України).

Процесуальний порядок судового засідання містить детальні правила поведінки у судовому засіданні, у тому числі те, що учасники цивільного процесу мають звертатися до суду словами "Ваша честь", присутні в залі судового засідання повинні вставати, коли суд входить і виходить, давати пояснення та заслуховувати рішення суду по справі стоячи, передавати документи та інші матеріали головуючому через судового розпорядника.

Судове засідання складається із певних етапів, кожен з яких має своє значення, зміст та призначення для вирішення певного кола питань, а саме:

  • 1) підготовчий етап;
  • 2) розгляд справи по суті (з'ясування обставин справи та перевірка їх доказами);
  • 3) судові дебати;
  • 4) ухвалення та проголошення рішення.
Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы