Підготовчий етап

 

Підготовчий етап призначений для (1) перевірки можливості розгляду справи у судовому засіданні у даний час, за наявного складу суду, учасників цивільного процесу, які з'явились у судове засідання, та наявних у справі доказів; (2) забезпечення подальшого розгляду цивільної справи по суті.

Про відкриття судового засідання оголошує головуючий, який зазначає про справу, яка буде слухатися. Секретар судового засідання надає суду інформацію щодо прибуття у судове засідання учасників цивільного процесу, а також відомості про відсутніх (вручення їм повісток та повідомлень, причини неявки, якщо вони відомі). Суд встановлює особи учасників, які з'явились в судове засідання, на підставі даних паспорта, службового посвідчення чи іншого документа, що посвідчує особу, зокрема з'ясовує їхні прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, рід заняття і місце проживання, а також інших відомостей чи обсягу повноважень у певних учасників процесу (наприклад, представника юридичної особи, свідка, експерта, спеціаліста).

Суд повинен належним чином реагувати на відсутність тих осіб, які беруть участь у справі, виходячи із службового обов'язку (прокурор, представник органу державної влади чи місцевого самоврядування). Незважаючи на те, що для одних осіб явка до суду є правом, а для інших обов'язком, відсутність у судовому засіданні будь-кого із учасників цивільного процесу підвищує ймовірність викривлення бажано результату судового розгляду - встановлення дійсних обставин справи, на підставі яких можна ухвалити законне та обгрунтоване рішення. Тому законом встановлено правила, які визначають особливості процесуального реагування суду на таку неявку та наслідки для проведення конкретного судового засідання зокрема та провадження у справі взагалі.

Враховуючи дані про неявку когось із учасників цивільного процесу, суд вирішує питання про продовження судового розгляду, відкладення розгляду справи на певний строк, залишення заяви без розгляду чи проведення заочного розгляду цивільної справи. Окрім цього судом може бути вирішене питання про відповідальність тих із учасників цивільного процесу, для яких явка в судове засідання була обов'язковою (свідка, експерта, спеціаліста, перекладача). Суд відкладає розгляд справи у разі:

  • 1) неявки в судове засідання однієї із сторін або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у справі, про яких нема відомостей, що їм вручені судові повістки. У цьому випадку немає значення скільки раз сторона не являлась. У разі відсутності відомостей про вручення їй повістки, розгляд справи повинен бути перенесений;
  • 2) першої неявки в судове засідання сторони або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у справі, оповіщених у встановленому порядку про час і місце судового розгляду, якщо вони повідомили про причини неявки, які судом визнано поважними. Для того, щоб суд відклав розгляд справи з цієї підстави необхідно, перш за все, вказати на поважність причин неявки. Це може бути хвороба, відрядження особи, яка бере участь у справі;
  • 3) першої неявки без поважних причин належним чином повідомленого позивача в судове засідання або неповідомлення ним про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності. Позивачу надається можливість бути відсутнім при розгляді цивільної справи без поважних причин або неповідомлення причин неявки тільки один раз. Якщо позивач, який належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, повторно не з'явився у судове засідання і не подав заяву про розгляд справи за його відсутності, то цивільний процес у справі припиняється, а позовна заява залишається без розгляду;
  • 4) якщо суд визнає потрібним, щоб сторона, яка подала заяву про розгляд справи за її відсутності, дала особисті пояснення. Викликати позивача або відповідача для особистих пояснень можна і тоді, коли в справі беруть участь їх представники. У разі коли участь у справі бере не сторона, а її представник може виникнути необхідність дачі особистих пояснень, оскільки представник може бути не в повній мірі поінформований про всі обставини справи. У такому випадку суд відкладає розгляд справи.


Не є перешкодою для розгляду справи неявка представника в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки. За клопотанням сторони та з урахуванням обставин справи суд може відкласти її розгляд.

Якщо до суду повторно не прибув належним чином повідомлений позивач, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, то суд залишає заяву позивача без розгляду, а якщо повторно не прибуває відповідач, то суд вирішує справу на підставі доказів, наявних у справі (вирішує питання про проведення заочного розгляду, внаслідок якого може бути ухвалене заочне рішення);

5) якщо виникнуть технічні проблеми, які унеможливлюють участь учасника цивільного процесу в судовому засіданні в режимі відео-конференції за наявності ухвалу суду про таку участь, крім випадків, коли судове засідання може проводитись без участі такого суб'єкта цивільного процесу (ч. 8 ст. 158і ЦПК України).

Якщо суд вирішить питання про продовження розгляду справи за наявного складу учасників цивільного процесу, які з'явились у судове засідання, то надалі послідовність процесуальних дій законом визначена наступним чином:

  • - роз'яснення перекладачу, якщо він залучений до процесу, його прав й обов'язків, приведення його до присяги (ст. 164 ЦПК України);
  • - видалення свідків із зали судового засідання у відведені для цього приміщення (ст. 165 ЦПК України);
  • - оголошення складу суду, а також прізвище експерта, перекладача, спеціаліста, секретаря судового засідання і роз'яснення особам, які беруть участь у справі, право заявляти відводи (ст. 166 ЦПК України). Якщо цим суб'єктам цивільного процесу заявлено відводи, то такі питання вирішується судом у порядку, передбаченому ст.ст. 20-25 ЦПК України. Задоволення заяви про відвід може призвести до відкладення розгляду цивільної справи;
  • - роз'яснення сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їхніх прав та обов'язків (ст. 167 ЦПК України) та вирішення питання за заявленими клопотаннями. Пленум Верховного Оду України окремо наголошує на тому, щоб головуючий обов'язково попереджав про те, що вони зобов'язані добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки. Клопотання осіб, які беруть участь у справі, з питань, пов'язаних з розглядом справи, суд вирішує негайно. Відкладення вирішення клопотань не допускається. Відмова в їх задоволенні не позбавляє права осіб, які беруть участь у справі, знову заявляти клопотання з того самого питання в процесі судового розгляду, якщо при цьому немає зловживання процесуальними правами. Суд вправі при вирішенні повторного клопотання з урахуванням зміни обставин у ході розгляду справи постановити іншу ухвалу по суті заявленого клопотання (п. 22 постанови ПВСУ від 12.06.2009 р. № 2).
  • - роз'яснення прав та обов'язків експертові й спеціалістові та приведення експерта до присяги (ст.ст. 171,172 ЦПК України).

Після вчинення цих процесуальних дій суд переходить до розгляду справи по суті.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы