Підстави до негайного виконання судових рішень, їх відстрочка та розстрочка

 

За загальним правилом судове рішення підлягає виконанню після набрання ним законної сили. Утім, за наявності підстав, прямо передбачених законом, можливо виконання судового рішення до набрання ним законної сили. В останньому випадку судове рішення набуває властивостей здійснення не з часу набрання ним законної сили, що передбачено для переважної більшості судових рішень, а негайно з часу його оголошення в судовому засіданні

Так, відповідно до ст. 367 ЦПК України суд допускає негайне виконання рішень у справах про:

  • 1) стягнення аліментів -у межах суми платежу за один місяць;
  • 2) присудження працівникові виплати заробітної плати, але не більше ніж за один місяць; '
  • 3) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, - у межах суми стягнення за один місяць;
  • 4) поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника;
  • 5) відібрання дитини і повернення її тому, з ким вона проживала;
  • 6) розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

Суд, ухвалюючи рішення, може допустити негайне його виконання у разі стягнення всієї суми боргу при присудженні працівникові виплати заробітної плати; стягненні аліментів; відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи.

Слід вказати на те, що перелік підстав, за яких суд допускає негайне виконання рішення, містить закритий перелік.

За наявності обставин, що утруднюють виконання рішення (хвороба боржника або членів його сім'ї, відсутність присудженого майна в натурі, стихійне лихо тощо), за заявою державного виконавця або за заявою сторони суд, який видав виконавчий документ, у десятиденний строк розглядає питання про відстрочку або розстрочку виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання рішення в судовому засіданні з викликом сторін і у виняткових випадках може відстрочити або розстрочити виконання, змінити чи встановити спосіб і порядок виконання рішення (ст. 373 ЦПК України).

Виходячи із змісту ст. 373 ЦПК України, необхідно відрізняти такі поняття як "відстрочка" та "розстрочка" виконання рішення. Відстрочкою виконання рішення є перенесення строку його виконання на інший, більш пізній строк. Розстрочкою же є надання боржникові права проводити виконання рішення у частинах і в строки, встановлені судом.

При цьому у нормах цивільного процесуального законодавства не міститься будь-яких граничних строків, на які можна відстрочити або розстрочити виконання рішення. А відтак, це питання повністю передається на розсуд суду, який вирішує питання про відстрочення або розстрочення виконання рішення.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы