Форма і зміст апеляційної скарги та порядок її подання

 

Зміст скарги в основному визначається самим заявником (апелянтом), а закон (стаття 295 ЦПК) пред'являє найбільш суттєві вимоги, реалізація яких є досить доступною для особи, яка звертається до апеляційного суду. Так, у скарзі обов'язково мають бути зазначені: найменування суду, до якого подається скарга, ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження; ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання або місцезнаходження; рішення або ухвала, що оскаржуються, в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи та (або) неправильність установлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необгрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин); нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обгрунтування поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції; клопотання особи, яка подала скаргу; перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

Апеляційна скарга подається у письмовій формі й підписується особою, яка її подає, або представником такої особи.

До апеляційної скарги, поданої представником, має бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо ці документи раніше не подавалися.

До апеляційної скарги додаються також копії скарги та доданих письмових матеріалів відповідно до осіб, які беруть участь у справі.

При недотриманні перелічених вимог щодо форми і змісту апеляційної скарги, а також у разі несплати суми судового збору судом застосовуються положення статті 121 ЦПК України, згідно з якими така скарга залишається без руху з повідомленням при цьому заявника і наданням йому строку для усунення недоліків, який не може перевищувати п'яти днів з дня отримання ним відповідної ухвали.

Якщо заявник відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає вимоги, визначені статтею 295 ЦПК і сплатить суму судового збору, скарга вважається поданою в день первісного її подання до суду. Інакше вона вважається неподаною і повертається заявникові.

Апеляційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 294 ЦПК, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом тридцяти днів з моменту отримання ухвали особа має право звернутися до апеляційного суду із заявою про поновлення строків або вказати інші підстави для поновлення строку.

Незалежно від поважності причин пропуску строку апеляційного оскарження апеляційний суд відмовляє у відкритті апеляційного провадження у разі, якщо апеляційна скарга прокурора, органу державної влади чи органу місцевого самоврядування подана після спливу одного року з моменту оголошення оскаржуваного судового рішення.

Ухвала про повернення апеляційної скарги, про відмову у відкритті апеляційного провадження у справі може бути оскаржена в касаційному порядку.

Порядок подання апеляційної скарги регламентується статтею 296 ЦПК, відповідно до якої карга подається апеляційному суду через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.

На наступний день після закінчення строку для подання апеляційної скарги суд першої інстанції надсилає її разом зі справою до апеляційного суду. Апеляційні скарги, що надійшли після цього, не пізніше наступного робочого дня після їхнього надходження теж направляються до апеляційного суду.

На практиці у багатьох випадках заявники подають апеляційні скарги безпосередньо до апеляційного суду, що в свою чергу ускладнює процес розгляду справи, оскільки такі скарги надсилаються до суду, який ухвалив судове рішення, для належного оформлення справи і направлення її до суду апеляційної інстанції разом із скаргою.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы