Поняття, завдання та мета касаційного провадження

 

Виконанню завдання, справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду справи (ст. 1 ЦПК України) сприяє наявність в цивільному процесуальному праві (процесі) можливості оскарження рішення місцевого та апеляційного судів до касаційного суду.

Рішення місцевого та апеляційного судів у силу різних причин як суб'єктивного так і об'єктивного характеру можуть бути незаконними. Суб'єктивний характер може полягати в особистій зацікавленості суддів у результатах вирішення справи. Об'єктивний характер полягає у сторонньому впливі чи помилці суду при вирішенні спору.

Разом з тим не усі рішення місцевих та апеляційних судів, що де факто і де-юре є незаконними, оскаржуються у суд касаційної інстанції з метою їх перевірки. Однак не можна вважати таке положення недосконалістю законодавства. В силу дії принципу диспозитивності, зацікавлена особа особисто вирішує чи є потреба продовжити судову процедуру щодо захисту суб'єктивних прав, свобод чи інтересів, чи така потреба в силу існуючого на даний час інтересу їй не потрібна. Отже, заданих умов необхідно вважати, що наявність незаконного рішення не впливає на інтереси особи.

Суд касаційної інстанції, у системі загальних судів, уповноважений здійснювати перегляд зазначених рішень. В такий спосіб він забезпечує здійснення судами правосуддя. Функція правосуддя, на стадії касаційного перегляду здійснюється касаційним судом. Суд здійснює перевірку рішень і ухвал на предмет їх законності. А саме, чи при розгляді справи у місцевому та апеляційному судах були виконані всі вимоги норм процесуального законодавства і правильно застосовані норми матеріального права.

Можливість зацікавлених осіб, які брали участь у справі та тих, які не брали участь у справі, але права яких порушено рішенням оскаржити рішення місцевого та апеляційного судів здійснює превентивну функцію. Вона полягає в застереженні судів місцевого та апеляційного, що в разі ухвалення незаконного рішення воно буде оскаржене і переглянуте касаційним судом у разі, якщо причиною є суб'єктивний інтерес.

Мета касаційного оскарження визначена ст. 1 ЦПК України вона єдина для судів усіх ланок і полягає в обов'язку держави здійснювати захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави шляхом особливої судової діяльності, перегляду рішень.

Крім зазначеної мети, касаційні суди на основі узагальнення та аналізу судової практики дають місцевим та апеляційним судам рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодавства, що забезпечує однаковість застосування ними однієї і тієї ж норми матеріального права.

Отже, під касаційним переглядом необхідно розуміти сукупність цивільно-процесуальних норм, що передбачають право зацікавлених осіб оскаржити рішення місцевого та апеляційного судів, які набрали законної сили та розгляд скарги і справи з метою перевірки їх законності.

Судом касаційної інстанції є Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (ст. 323 ЦПК України). Функцію касаційної інстанції у цивільному процесі, щодо конкретної справи, здійснює колегія у складі не менше трьох суддів вищого спеціалізованого суду (ч. 4 ст. 18 ЦПК України).

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы