Порядок та межі розгляду справи судом касаційної інстанції

 

Справа у суді касаційної розглядається колегією у складі п'яти судців без повідомлення осіб, які беруть участь у справі. У разі необхідності надати пояснення вони можуть бути викликані (ч. І ст. 333 ЦПК України). Розгляд справи судом касаційної інстанції є відмінним від розгляду справи судами першої та апеляційної інстанцій. Ця відмінність полягає насамперед у предметі судової діяльності. Предметом судової діяльності у суці касаційної інстанції є дослідження зауважень та доводів викладених у касаційній скарзі на предмет виконання судами першої та апеляційної інстанцій всіх вимог цивільного судочинства, вирішення справи згідно із нормами матеріального права. Якщо касаційний суд встановить, що допущено порушення норм процесуального права він повинен зробити висновок чи ці порушення призвели до неправильного вирішення справи та прийняти відповідно рішення передбачене п. 2 ч. І ст. 336 ЦПК України. У разі встановлення судом неправильного застосування норм матеріального права суд застосовує правові наслідки передбачені п. 5 ч. І ст. 336 ЦПК України. В інших випадках застосовуються правові наслідки передбачені п.п. 1,3,4 ч. І ст. 336 ЦПК України.

У судах першої та апеляційної інстанцій предметом судової діяльності у судовому засіданні є дослідження доказів, з'ясування обставин, оцінка доказів, висновок про обставини та матеріально-правова кваліфікація спірного правовідношення. Звичайно і повноваження осіб, які беруть участь у справі та судів є різними.

Тому зміст судового засідання касаційного суду істотно відрізняється від змісту судового засідання у судах першої та апеляційної інстанцій. Він полягає у тому, що головуючий відкриває судове засідання і оголошує, яка справа, за чиєю скаргою та на рішення, ухвалу якого супу розглядається. Після цього суддя-доповідач доповідає зміст оскаржуваного рішення суду в обсязі зауважень, що зроблені стосовно нього та доводи касаційної скарги і доводи, що містяться у запереченні, якщо таке подано.

Якщо у судове засідання були викликані особи, які брали участь у справі для надання пояснень, то першою надає пояснення сторона, яка подала касаційну скаргу. Якщо рішення оскаржили обидві сторони, першим надає пояснення позивач. Суд може обмежити тривалість пояснень, встановивши для всіх осіб, які беруть участь у справі, рівний проміжок часу, про що оголошується на початку судового засідання.

Ми підтримуємо думку вчених, які вважають, що особи, які беруть участь у справі мають право знати про час і місце розгляду своєї справи (ч. II ст. 6 ЦПК України), а суд зобов'язаний сприяти здійсненню їхніх прав (ч. IV ст. 10 ЦПК України), а їх явка є необов'язковою і не перешкоджає розгляду справи.

У своїх поясненнях сторони та інші особи, які беруть участь у справі можуть наводити тільки ті міркування і доводи, які стосуються предмету касаційного розгляду.

Суд касаційної інстанції перевіряє судові рішення в межах касаційної скарги щодо порушення норм процесуального права або неправильного застосування норм матеріального права і не може робити висновок чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення (п. 1 ч. І ст. 214 ЦПК України), вирішувати питання про достовірність чи недостовірність та достатність доказів, про перевагу одних доказів над іншими (ч. 3 ст. 212 ЦПК України). Однак суд зобов'язаний перевірити у разі якщо є такі зауваження в касаційній скарзі порушення норм процесуального права, які містяться у ст. 212-214 ЦПК України, чи зроблено висновок щодо усіх обставин, які входять у предмет доказування, чи висновок про обставини мотивований належними і допустимими доказами та інше.

Законність судових рішень можна перевіряти лише в межах позовних вимог заявлених в суді першої інстанції.

Суд не обмежений доводами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення.

Заслухавши суддю-доповідача та пояснення осіб, які беруть участь у справі, суд виходить до нарадчої кімнати. У разі потреби, під час розгляду справи, може бути оголошено перерву або її розгляд відкладено (ч. VII ст. 333 ЦПК України).

Під час розгляду справи, незалежно від того за касаційного скаргою кого з осіб, які беруть участь у справі було відкрито касаційне провадження, позивач має право відмовитися від позову, а сторони мають право укласти між собою мирову угоду з додержанням правил, передбачених ЦПК України, що регулюють порядок і наслідки вчинення цих процесуальних дій. У касаційній інстанції не можуть бути реалізовані інші права. Права на передачу справи на розгляд третейського суду, про зміну предмета або підстав позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, пред'явлення зустрічного позову та інше.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы