Право, підстави та строки оскарження судових рішень

 

Право на звернення про перегляд Верховним судом України рішень з підстав неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах мають сторони та інші особи, які брали участь у справі (ч. 1 ст. 354 ЦПК України).

Право на звернення про перегляд мають також органи та особи, яким у випадках встановлених законом, надано право захищати права, свободи та інтереси (ч. 1 ст. 45 ЦПК України). Таким правом та у випадках передбачених, надано органам та особам у відповідності до законів "Про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23.12.1997 р., "Про прокуратуру" від 05.11.1991 р., "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991 р., "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 р., та інших.

Прокурор має право подати заяву про перегляд також і в тому випадку, якщо він не приймав участі у розгляді справи (ст. 121 Конституції України, ст.ст. 45, 46 ЦПК України, ст. 36-1 ЗУ "Про прокуратуру").

Правом на звернення до суду, про перегляд рішення з підстав передбачених п. 2 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, володіє особа на користь якої постановлене рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною.

Оскільки перелік осіб, яким надано право на звернення до Верховного суду України визначається законом, тому таким правом не володіють особи, які не брали участі у справі, але вважають, що суд вирішив питання про їх права та обов'язки.

Право на звернення до Верховного суду України, зацікавлені особи можуть реалізувати протягом строку передбаченого ст. 356 ЦПК

України. У відповідності до ч. 1 зазначеної статті заява про перегляд судових рішень подається протягом трьох місяців з дня прийняття судового рішення щодо якого подано заяву про перегляд, це у разі, якщо заявник посилається на підтвердження підстави, встановленої п. 1 ч. 1 ст. 355 ЦПК України на рішення ухваленого до оскаржуваного рішення, але не пізніше одного року з дня ухвалення оскаржуваного рішення. Та протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстави встановленої п. 1 ст. 355 ЦПК України, якщо воно ухвалене пізніше рішення, щодо якого ставиться питання про перегляд. Однак і у цьому разі, питання про перегляд може ставиться до спливу одного року з дня ухвалення рішення, щодо якого подана заява про перегляд. Ухваленням рішенням суду касаційної інстанції необхідно вважати, оголошення про прийняте рішення (ст. 347 ЦПК України).

Заява про перегляд судових рішень з підстав передбачених п. 2 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, може бути подана не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, Юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо, про набуття цим рішенням статусу остаточного. Цей строк обчислюється з наступного дня, коли особі стало достовірно відомо про набуття зазначеним рішенням статусу остаточного, згідно із нормами міжнародного та національного законодавства.

Строки для подання заяви про перегляд рішень суду (судів) касаційної інстанції, у разі його пропуску з поважних причин, може бути поновлений за загальним правилом, визначеним ст. 73 ЦПК України. Відсутність клопотання про поновлення пропущеного строку або відмова в його поновленні тягне за собою залишення заяви без розгляду (ст. 72 ЦПК України) та повернення її заявникові. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі, а за результатами розгляду постановлюється відповідна ухвала.

У разі пропуску річного строку, для подання заяви про перегляд судових рішень, такий строк поновленню не підлягає і є підставою для відмови у допуску справи до провадження.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы