Підготовка, порядок розгляду та вирішення справи про перегляд судового рішення Верховним Судом України

 

Після надходження, до Верховного суду України, ухвали про допуск справи до провадження, вона реєструється і у день її надходження, але не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою документообігу суду. Без перевірки відповідності заяви форми і змісту, на основі ухвали Вищого спеціалізованого суду України про допуск її до провадження суддя-доповідач протягом трьох днів постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі.

Суддя-доповідач, після відкриття провадження у справі, протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним судом України. З цією метою він здійснює наступні процесуальні дії:

  • 1) виносить ухвалу про витребування матеріалів справи та направляє її до відповідного суду;
  • 2) вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень;
  • 2.1.) вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду, якщо таке питання не розглядалося у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
  • 3) доручає відповідним фахівцям науково-консультативної ради при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах;
  • 4) визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо суті правового регулювання цією нормою закону та дає розпорядження про їх виклик до суду;
  • 5) здійснює інші заходи, необхідні для вирішення питання про усунення розбіжностей у застосуванні норми матеріального права.

У залежності від підстав подання заяви та різних, як за змістом, так і за юрисдикцією рішень суду (судів) касаційної інстанції перегляд у Верховному суді України відбувається: на засіданні судової палати у цивільних справах; або на засіданні судових палат різних юрисдикцій; або на засіданні всіх судових палат.

Якщо здійснюється перегляд судового рішення з підстав неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що стало наслідком ухвалення різних за змістом судових рішень, розглядається на засіданні судової палати у цивільних справах Верховного суду України. Засідання є правочинним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу судової палати у цивільних справах Верховного суду України.

У разі перегляду судового рішення з підстав неоднакового застосування одних і тих самих норм матеріального права судами касаційної інстанції різної юрисдикції, справа розглядається на спільному засіданні судових палат Верховного суду України, до складу яких входять судді відповідної спеціалізованої юрисдикції. Така ситуація може виникнути наприклад, у разі якщо спір, що виникає із договору купівлі-продажу розглядали суди цивільного та господарського судочинства, і у результаті такого розгляду мало місце неоднакове застосування одних і тих самих норм матеріального права і як наслідок ухвалення різних за змістом судових рішень. Засідання відповідних судових палат Верховного суду є правочинним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу.

Перегляд судового рішення з підстав встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом здійснюється на спеціальному засіданні всіх судових палат Верховного суду України. Засідання є правочинним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу Верховного суду України визначеного законом.

Судове засідання Верховного суду України здійснюється за правилами провадження справи у суді першої інстанції, щодо відкриття судового засідання, оголошення складу суду, роз'яснення прав відводу, роз'яснення особам, які беруть участь у справі їх прав та обов'язків.

Після проведення цих процесуальних дій, та розгляду клопотань осіб, які беруть участь у справі, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі про зміст вимог, викладених у заяві про перегляд судового рішення, та результати проведених ним підготовчих дій.

Особи, які перебули в судових засіданнях мають право надати пояснення по суті заявлених вимог. Першою надає пояснення особа, яка подала заяву про перегляд рішення та особи, які приєдналися до заяви. Якщо такі заяви подали обидві сторони, то першою дає пояснення позивач. Для з'ясування сутності норми матеріального права, яка неоднаково застосована, суд може заслухати пояснення представників органів державної влади. Неприбуття сторін та інших осіб не перешкоджає судовому розгляду справи.

Після закінчення заслуховування пояснень осіб, які брали участь у розгляді справи, суд виходить до нарадчої кімнати для прийняття постанови.

Розгляд справи не повинен перевищувати одного місяця з дня відкриття провадження у справі.

За наслідками розгляду справи, Верховний суд України, більшістю голосів від складу суду приймає постанову про повне або часткове задоволення заяви, або про відмову у задоволенні заяви. Судді, які не погоджуються з постановою, можуть висловити свою окрему думку, що додається до постанови. Постанова, прийнята за результатами перегляду справи з підстав неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах є остаточною і оскарженню не підлягає.

Оскарженою, до міжнародної судової установи, може бути оскаржена постанова прийнята за наслідками перегляду справи з підстав, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.

Якщо за результатами перегляду справи, суд установить, що мало місця неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло за собою ухвалення різних за змістом судових рішень частково чи у повному обсязі, він приймає постанову про повне або часткове скасування рішення і приймає нове судове рішення. У постанові, Верховний суд України, зобов'язаний вказати у чому полягає необґрунтованість судового рішення (неправильна матеріально-правова кваліфікація спірного відношення, неправильно встановлено зміст цього правовідношення, застосовано спосіб захисту порушеного суб'єктивного права і т.д.) та зазначає висновок про правильне застосування норм матеріального права щодо спірних матеріальних відносин.

Інший обсяг повноважень Верховного суду України, у разі перегляду рішень суду (судів) касаційної інстанції, з підстав порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи. Оскільки в повноваження Верховного суду України, входить право перевірки дотримання, вимог процесуального законодавства при вирішенні спорів судами та правильного застосування норм матеріального права, що врегульовані нормами міжнародного права, то він, у разі встановлення міжнародною судовою установою порушення Україною цих норм зобов'язаний скасувати рішення. Уразі неправильного застосування норм матеріального права верховний суд України скасувавши рішення, приймає нове рішення, а у разі недотримання судами вимог процесуального законодавства, що потягнути його необґрунтованість Верховний суд України скасовує рішення і направляє справу на повторний розгляд до суду який виніс оскаржу вальне рішення (ч. 3 ст. 362-4 ЦПК України).

Дійшовши, у результаті перевірки рішень судів касаційної інстанції висновку, про наявність підстав для скасування рішення або про відсутність таких, Верховний суд України, приймає мотивовану постанову.

Постанова Верховного Суду України повинна бути виготовлена та направлена особам, які беруть участь у справі, не пізніше п'яти днів з дня закінчення розгляду справи (ст. 360-6 ЦПК України).

Рішення Верховного Суду України є обов'язковими для на всій території України, а їх невиконання тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.

Важливим правовим наслідком, прийнятого Верховним Судом України за наслідками перевірки судового (судових) рішень з мотивів неоднакового застосування одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є його обов'язковість для всіх суб'єктів, владних повноважень і судів, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права. Крім того, суди зобов'язані привести свою судову практику у відповідність із рішенням Верховного Суду України.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы