Особи, які беруть участь у справі

 

Згідно із ст. 26 ЦПК до складу осіб, які беруть участь у справі, відносяться сторони, треті особи, представники цих осіб - у справах позовного провадження, заявники, інші заінтересовані особи та їхні представники - у наказному та окремому провадженнях. Також у справах усіх видів проваджень можуть брати участь органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. У справах про оскарження рішення третейського суду та про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду особами, які беруть участь у справі, є учасники третейського розгляду, особи, які не брали участі у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов'язки, треті особи, а також представники цих осіб. (Див. рис. 5)

Як уже зазначалося, ці особи мають юридичну заінтересованість у результатах розгляду та вирішенні цивільної справи, хоча ступінь цієї заінтересованості у зазначених осіб різний. Діяльність осіб, які беруть участь у справі, найбільшою мірою, після суду, впливає на рух цивільної справи. Відповідно до їх ролі у цивільному процесі вони користуються широким обсягом суб'єктивних прав у процесі. Особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з матеріалами справи, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у їх дослідженні, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення, користуватися правовою допомогою, знайомитися з журналом судового засідання, прослуховувати запис фіксування судового засідання, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом (ч. 1 ст. 27 ЦПК).

З метою забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб останні наділені такими процесуальними правами: безпосередньо

Учасники цивільного процесу

або через представника чи законного представника висловлювати свою думку та отримувати його допомогу у висловленні такої думки; отримувати через зазначених осіб інформацію про судовий розгляд; здійснювати інші процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки, передбачені міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Суд повинен роз'яснити малолітній або неповнолітній особі її права та можливі наслідки дій її представника чи законного представника у разі якщо цього потребують інтереси цієї особи та за віком і станом здоров'я вона може усвідомити їх значення, а також сприяти створенню належних умов для здійснення малолітньою або неповнолітньою особою її прав, визначених законом і передбачених міжнародними договорами України (ст. 27і ЦПК).

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы