Об'єднання і роз'єднання позовів

 

Позовні вимоги кількох осіб до одного й того самого відповідача або позивача - до кількох відповідачів можуть бути об'єднані в одне провадження, якщо ці вимоги однорідні, зокрема, коли нерозривно пов'язані між собою або від вирішення однієї з них залежить вирішення інших.

Об'єднання позовів сприяє економії процесуальних засобів і є перешкодою для прийняття судом протилежних рішень. Оскільки від належного вирішення питання про об'єднання і роз'єднання позовів залежить своєчасний і правильний розгляд заявлених вимог, то ці процесуальні

Відкриття провадження у справі

дії необхідно провадити у точній відповідності з правилами, встановленими ст. 126 ЦПК.

Об'єднанням позовів забезпечується правильність і одностайність розгляду та вирішення окремих цивільних вимог, які можуть бути розглянуті як самостійні справи, але об'єднуються однорідністю вимог.

Під однорідними слід розуміти вимоги, які випливають з одних і тих самих правовідносин, зокрема: із трудових правовідносин - поновлення на роботі і виплата середнього заробітку за вимушений прогул; із сімейних правовідносин - розірвання шлюбу та стягнення аліментів на утримання дітей, поділ майна тощо.

Зв'язок однорідних вимог, необхідний для їх об'єднання, може бути зумовлений особливостями спірних матеріальних правовідносин. Такі вимоги можуть випливати з одних цивільних правовідносин або з різних, але пов'язаних між собою правовідносин. Об'єднання не допускається, коли відсутня спільність предмета позову (наприклад, позови кількох осіб про стягнення зарплати чи про поновлення на роботі). Крім того відповідно до ст. 16 ЦПК перешкодою для об'єднання в одне провадження кількох вимог є обставини, які свідчать, що одні з них підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства, а інші - розгляду за правилами, встановленими іншими видами судочинства.

Згідно з ч. 1 ст. 126 ЦПК суддя може постановити ухвалу про об'єднання в одне провадження кількох однорідних позовних вимог за позовами одного й того самого позивача до одного й того самого відповідача або до різних відповідачів або за позовом різних позивачів до одного й того самого відповідача.

Питання щодо об'єднання позовів суд (суддя) може вирішити як при відкритті провадження у справі, так і у наступних стадіях: підготовки справи до судового розгляду чи судового розгляду.

Залежно від обставин справи суддя чи суд мають право постановити ухвалу про роз'єднання кількох об'єднаних в одному провадженні вимог у самостійні провадження, якщо їх спільний розгляд ускладнює вирішення справи (ч. 2 ст. 126 ЦПК).

Роз'єднання кількох об'єднаних в одному провадженні вимог може мати місце за умови, що їх спільний розгляд ускладнює вирішення справи (зокрема, у зв'язку з необхідністю призначення складної експертизи за окремими вимогами, тривалого відрядження або через тяжке захворювання одного чи кількох з позивачів або відповідачів). У разі роз'єднання позовів підставою для провадження щодо вимог, виділених у самостійне провадження, є ухвала суду про роз'єднання позовів і копія пред'явленого позову.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы