Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі

 

Цінні папери - це документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам (ч. 1 ст. 194 ЦК).

Групи та види цінних паперів, задіяних у цивільному обороті України, визначені ст. 195 ЦК і ст. З Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 р.

У разі втрати цінного папера на пред'явника або векселя особа може у судовому порядку визнати втрачений цінний папір недійсним і відновити своє право на зазначений документ. Для цього подається заява до суду за місцем знаходження емітента цінного папера або за місцем платежу за векселем.

Заява крім реквізитів, зазначених у ст. 119 ЦПК, містить такі дані: ім'я і місце проживання заявника, найменування та місце знаходження юридичної особи - заявника; обставини, за яких втрачено цінний папір на пред'явника або вексель; повна і точна назва емітента втраченого цінного папера на пред'явника і його реквізити, а для векселя - вид, номер бланка, сума векселя, дата і місце складання, строк і місце платежу, найменування векселедавця та інших, відомих заявнику, зобов'язаних за векселем осіб, а також першого векселедержателя.

Після отримання заяви та перевірки її на відповідність встановленим вимогам щодо змісту та форми суд ухвалою постановляє зробити публікацію про виклик держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя до суду та забороняє здійснювати будь-які операції за втраченим цінним папером на пред'явника або за векселем.

Ухвалу суд надсилає емітенту втраченого цінного папера на пред'явника, а в справі про визнання недійсним втраченого векселя та відновлення права на нього - негайно надсилає зобов'язаним за векселем особам, якщо їх адреси відомі суду, а також, якщо строк платежу за векселем не настав, на адресу всіх нотаріусів відповідного нотаріального округу, на території якого знаходиться місце платежу за векселем. У разі пред'явлення векселя нотаріусу для вчинення протесту, щодо якого постановлено ухвалу, котрою заборонено будь-які операції за ним, нотаріус зобов'язаний повідомити відповідний суд про пред'явлення такого векселя для вчинення протесту (ч. 2 ст. 262 ЦПК). З дати постановлення ухвали суду зупиняється перебіг усіх строків обігу втраченого цінного папера на пред'явника або векселя, встановлених законодавством про обіг векселів.

Публікація про виклик держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя, з приводу яких подано заяву до суду, має містити таку інформацію: ім'я і місце проживання заявника; найменування та місцезнаходження юридичної особи - заявника; повна і точна назва емітента втраченого цінного папера на пред'явника і його реквізити, а для векселя - вид, номер бланка, сума векселя, дата і місце складання, строк і місце платежу, найменування векселедавця та інших, відомих заявнику, зобов'язаних за векселем осіб, а також першого векселедержателя. Крім того вона має містити пропозицію держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя повідомити суд у тримісячний строк про свої права на цінний папір або вексель. Відповідна публікація робиться за рахунок заявника у місцевій газеті за місцезнаходженням емітента цінного папера або за місцем платежу векселя, а також в одному з офіційних друкованих видань.

Держатель втраченого цінного папера на пред'явника або векселя зобов'язаний у встановлений строк подати до суду разом з цінним папером на пред'явника або векселем заяву про те, що він є його держателем. При надходженні такої заяви суд постановляє ухвалу про залишення заяви про визнання втраченого цінного папера на пред'явника або векселя недійсним та відновлення прав на нього без розгляду та встановлює заявнику строк (не більше двох місяців) для пред'явлення ним позову у загальному порядку до держателя цінного папера на пред'явника або векселя про їх витребування. Якщо такий позов не пред'явлено, суд постановляє ухвалу про зняття заборони здійснювати будь-які операції за цінним папером на пред'явника або за векселем (ч. З ст. 265 ЦПК).

Копія цієї ухвали надсилається емітенту втраченого цінного папера на пред'явника, а у справі про визнання недійсним втраченого векселя та відновлення прав на нього ухвала суду надсилається зобов'язаним за векселем особам, якщо їх адреси відомі суду, а якщо строк платежу за векселем не настав, також на адресу всіх нотаріусів відповідного нотаріального округу, на території якого знаходиться місце платежу за векселем.

Якщо протягом тримісячного строку з дня публікації про виклик держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя до суду не надійде заява від держателя цінного папера на пред'явника або векселя, справа призначається до розгляду. Про день розгляду справи суд повідомляє заявника, емітента втраченого цінного папера на пред'явника або зобов'язаних за векселем осіб (ст. 266 ЦПК).

За результатами розгляду справи суд ухвалює рішення про визнання втраченого цінного папера на пред'явника або векселя недійсним або про відмову в задоволенні заявленої вимоги. Рішення суду про визнання втраченого цінного папера на пред'явника або векселя недійсним є підставою для видачі заявникові цінного папера на пред'явника замість визнаного недійсним або проведення визначених ним операцій; для здійснення платежу за векселем або для видачі заявникові векселя замість визнаного недійсним та відновлення зобов'язаними за векселем особами передавальних написів. Рішення суду про визнання недійсним втраченого цінного папера на пред'явника або векселя публікується за рахунок заявника у місцевій газеті за місцем знаходження емітента цінного папера або за місцем платежу векселя, а також в одному з офіційних друкованих видань.

З метою забезпечення захисту майнових прав держателя цінного папера на пред'явника або векселя ст. 268 ЦПК встановлено, що у разі ухвалення судом рішення про відмову в задоволенні заявленої вимоги держатель цінного папера на пред'явника або векселя має право звернутися до суду із заявою про відшкодування за рахунок заявника збитків, заподіяних йому забороною здійснювати будь-які операції за цінним папером на пред'явника або за векселем. Крім того, якщо держатель цінного папера на пред'явника або векселя з будь-яких причин вчасно не заявив про своє право на цінний папір на пред'явника або вексель, то він має пред'явити позов до особи, за якою визнано право на такий цінний папір або на вексель.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы