Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність

 

Річ, яка не має власника або власник якої невідомий, вважається безхазяйною, і набуття права власності на таку річ залежить від того, є вона рухомою чи нерухомою. Безхазяйні рухомі речі можуть набуватися у власність за набувальною давністю, а безхазяйні нерухомі речі можуть передаватися за рішенням суду у комунальну власність.

Умови набуття права власності на безхазяйну нерухому річ визначені у ст. 335 ЦК. Зокрема, безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені. Про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік публікується оголошення у друкованих засобах масової інформації. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі вона, за заявою органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передана за рішенням суду у комунальну власність у порядку, встановленому статтями 269-273 ЦПК.

Заява про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади подається до суду за місцезнаходженням цієї речі. За змістом заява має відповідати загальним вимогам ст. 119 ЦПК і особливостям, встановленим ст. 270 ЦПК. У заяві зазначаються: яку нерухому річ заявник просить передати у власність територіальної громади; основні характеристики нерухомої речі; посилання на документи про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно; друковані засоби масової інформації, в яких опубліковано оголошення про взяття відповідної нерухомої речі на облік.

Суд ухвалою відмовляє у прийнятті заяви про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади, якщо встановить, що вона не взята на облік органом, який здійснює державну реєстрацію права на нерухоме майно, або якщо заяву подано до закінчення одного року з дня прийняття її на облік.

Згідно із Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" від 1 липня 2004 р. органом державної реєстрації прав, до повноважень якого відноситься забезпечення обліку безхазяйного нерухомого майна, є відповідні територіальні органи Міністерства юстиції України.

Справа про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади розглядається судом за участі заявника з обов'язковим повідомленням усіх заінтересованих осіб. Якщо за наслідками розгляду справи буде встановлено, що нерухома річ є безхазяйною та взята на облік органом, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, а також, що сплив один рік з дня взяття на облік нерухомої речі, суд ухвалює рішення про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність відповідної територіальної громади (ст. 273 ЦПК).

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы