Відводи суду та учасників процесу

 

Відвід- це заявлена неможливість брати участь у справі для учасників процесу, які не беруть участь у справі, які вже вступили у справу, або вирішувати справу для судді, який вже прийняв справу.

Відвід поділяється на:

- самовідвід - коли особа самостійно заявляє про відмову в участі у справі;

відвід судом за заявами інших учасників процесу. Відведеними можуть бути: суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст та перекладач.

Суддя не може брати участі в розгляді справи і підлягає відводу (самовідводу), у випадках (ст. 20 ЦПК):

 • 1) якщо під час попереднього вирішення цієї справи він брав участь у процесі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, секретар судового засідання;
 • 2) якщо він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи;
 • 3) якщо він є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі;
 • 4) якщо до складу суду входять особи, які є членами сім'ї або близькими родичами між собою;
 • 5) суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді першої інстанції, не може брати участі в розгляді цієї самої справи в судах, апеляційної і касаційної інстанцій, у перегляді справи у зв'язку з винятковими обставинами, а так само у новому розгляді її судом першої інстанції після скасування попереднього рішення або ухвали про закриття провадження в справі;
 • 6) суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді апеляційної інстанції, не може брати участі у розгляді цієї самої справи в судах касаційної і першої інстанцій, у перегляді справи у зв'язку з винятковими обставинами, а також у новому розгляді справи після скасування ухвали чи нового рішення апеляційного суду;
 • 7) суддя, який брав участь у перегляді справи в суді касаційної інстанції, не може брати участі в розгляді цієї самої справи в суді першої чи апеляційної інстанції;
 • 8) суддя, який брав участь у перегляді справи у зв'язку з винятковими обставинами, не може брати участі у розгляді цієї самої справи в суді першої, апеляційної чи касаційної інстанції;
 • 9) якщо є інші обставини, які викликають сумнів в об'єктивності та неупередженості судді.

Відвід судді вирішується, як то не парадоксально, самим суддею, що розглядає справу і причому ухвала про розгляд відводу не підлягає оскарженню. Тобто якщо і є підстави вважати, що суддя неупереджено розглядає справу, відвести його майже неможливо, оскільки жоден з суддів не скаже відносно себе, що справа дійсно ведеться ним упереджено.

Відвід (самовідвід) повинен бути заявленим до початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами (тобто, як правило, на підготовчому етапі судового розгляду). Якщо це зроблено пізніше, заява про відвід розглядається в тому випадку, коли особі, яка його заявила, підстави для відводу стали відомі після початку розгляду справи, тобто після початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами .

У разі заявлення відводу суд повинен вислухати особу, якій заявлено відвід, якщо вона бажає дати пояснення, а також думку осіб, які беруть участь у справі. Заява про відвід вирішується в нарадчій кімнаті ухвалою суду, що розглядає справу. Заява про відвід кільком суддям або всьому складу суду вирішується простою більшістю голосів.

У разі задоволення заяви про відвід судді, який розглядає справу одноособово, справа розглядається в тому самому суді іншим суддею. Ухвала про самовідвід або відвід не може бути оскаржена в апеляційному порядку. У разі задоволення заяви про відвід комусь із суддів або всьому складу суду, якщо справа розглядається колегією суддів, справа розглядається в тому самому суді тим самим кількісним складом колегії суддів без участі відведеного судді або іншим складом суддів. Якщо після задоволення відводів (самовідводів) а неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи, суд постановляє ухвалу про визначення підсудності справи за правилами ст. 116 ЦПК України, без звернення до суду вищого рівня про передачу справи в іншій суд. Така справа на підставі ухвали суду після закінчення строку на її оскарження, а в разі подання скарги - після залишення її без задоволення передасться до суду, найбільш територіально наближеного до цього суду'.

Відповідно до ст. 22 ЦПК України секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач не можуть брати участі у розгляді справи та підлягають відводу з таких підстав:

 • 1) якщо він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи;
 • 2) якщо він є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі;
 • 3) якщо є інші обставини, які викликають сумнів в об'єктивності та неупередженості.

Експерт або спеціаліст, крім того, не може брати участі у розгляді справи, якщо:

 • 1) він перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від осіб, які беруть участь у справі;
 • 2) з'ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери його спеціальних знань.

Ще однією безпосередньою підставою для відводу як експерта, так і спеціаліста, може бути їх некомпетентність, що проявляється в тому, що з'ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери їх спеціальних знань.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы