Поняття та види судових викликів і повідомлень

 

Статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод закріплене право на справедливий судовий розгляд, що охоплює таку складову, як вчасне та належне повідомлення осіб, які беруть участь у справі, про судове засідання. Наслідки не виконання судом вимог щодо неналежного повідомлення осіб, які беруть участь у справі, про час і місце судового засідання процесуальним законом визначені надзвичайно суворо, оскільки, незалежно від обставин справи, презюмують незаконність судового рішення і тягнуть його обов'язкове скасування.

Про призначений день судового засідання з розгляду справи суд зобов'язаний своєчасно повідомити осіб, які беруть участь у ній, інших учасників процесу, щоб надати їм можливість належно підготуватися і взяти участь у справі. Для цього використовуються судові виклики і повідомлення.

Судовий виклик- це вимога з'явитися до суду для розгляду справи чи проведення процесуальних дій за участю осіб, які викликаються (сторін, експертів, свідків, спеціалістів тощо).

Судові виклики здійснюються судовими повістками про виклик, судовими повістками-повідомленнями та через оголошення про виклик у пресі.

Судова повістка про виклик повинна відповідати вимогам ст. 75 ЦПК України:

 • 1) ім'я фізичної особи чи найменування юридичної особи, якій адресується повістка;
 • 2) найменування та адресу суду;
 • 3) зазначення місця, дня і часу явки за викликом;
 • 4) назву справи, за якою робиться виклик;
 • 5) зазначення, в якості кого викликається особа (як позивач, відповідач, третя особа, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач);
 • 6) зазначення, чи викликається особа в судове засідання чи у попереднє судове засідання, а у разі повторного виклику сторони у зв'язку з необхідністю дати особисті пояснення - про по требу дати особисті пояснення;
 • 7) у разі необхідності - пропозицію особі, яка бере участь у справі, подати всі раніше неподані докази;
 • 8) зазначення обов'язку особи, яка одержала судову повістку в зв'язку з відсутністю адресата, за першої можливості вручити її адресату;
 • 9) роз'яснення про наслідки неявки залежно від процесуального статусу особи, яка викликається (накладення штрафу, примусовий привід, розгляд справи за відсутності, залишення заяви без розгляду), і про обов'язок повідомити суд про причини неявки.

Судові повістки про виклик направляються особам, які беруть участь у справі, в тому числі свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам, їх неявка до суду без поважних причин передбачає застосування певних санкцій, передбачених ЦПК України та КпАП України.

Судові повістки-повідомлення - це судові виклики, які направляються з метою повідомлення осіб, що беруть участь у справі, з приводу вчинення певних процесуальних дій, коли їх участь є необов'язковою.

У судовій повістці-повідомленні потрібно зазначити:

 • 1) найменування та адресу суду;
 • 2) назву справи;
 • 3) вказівку про те, яку дію буде вчинено;
 • 4) місце, день і час вчинення процесуальної дії;
 • 5) вказівку про те, що участь у вчиненні такої дії для цієї особи не є обов'язковою.

Якщо разом із судовою повісткою надсилаються копії відповідних документів, у повістці особі, якій вони надсилаються, повинно бути зазначено, які документи надсилаються, а також про її право подати заперечення та відповідні докази на їх підтвердження.

Виклик до суду учасників процесу може здійснюватись за допомогою оголошення про виклик в пресі. Це здійснюється у тому випадку, коли місце проживання (перебування, роботи) відповідача позивачеві невідоме, а відповідні звернення до адресного бюро і ЛВС не дали належних результатів. З публікацією оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи. В ньому вказуються всі перелічені вище реквізити, за винятком зазначення обов'язку особи, що одержала судову повістку в зв'язку із відсутністю адресата, за першої можливості вручити її адресату, оскільки тут такої особи не існує. Крім того, оголошення повинно відбутися в строки перед судовим засіданням, зазначених в ч. 4 ст. 74 ЦПК України, копія відповідного оголошення повинна знаходитись у справі. Якщо у судовому засіданні оголошена перерва, то оголошення слід повторити.

Оголошення в пресі повинно даватися лише в друкованому засобі масової інформації. Порядок визначення друкованого засобу масової інформації (далі - ЗМІ), в якому розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2006 р. № 52 "Про порядок визначення друкованого засобу масової інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме"1.

Оголошення про виклик до суду публікується в установлені законодавством строки у друкованому ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження та в друкованому ЗМІ місцевої сфери розповсюдження за останнім відомим місцем проживання (перебування) на території України відповідача, третіх осіб, свідків.

Державна судова адміністрація щороку до 1 листопада подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення на наступний рік друкованих засобів масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження, у яких розмішуються оголошення про виклик до суду.

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації визначають друковані засоби масової інформації місцевої сфери розповсюдження, у яких розмішуються оголошення про виклик до суду, з урахуванням їх тиражу і популярності та щороку до 1 жовтня повідомляють про це Державну судову адміністрацію.

Друковані засоби масової інформації, в яких розміщуються оголошення про виклик до суду, обираються з числа друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, що висвітлюють діяльність місцевих органів державної влади або є їх друкованим органом.

Кабінет Міністрів України за поданням Державної судової адміністрації щороку до 1 грудня визначає друкований засіб масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та затверджує перелік друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, у яких розмішуються оголошення про виклик до суду, що підлягає опублікуванню в газеті "Урядовий кур'єр".

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы