Ухвали суду

 

Ухвали суду першої інстанції- це процесуальні документи, якими вирішуються різноманітні питання, що виникають в ході розгляду справи чи у випадку її закінчення без ухвалення рішення.

Ухвалами суду вирішуються питання, спрямовані на виникнення, розвиток або припинення цивільних процесуальних правовідносин, на створення належних умов для всебічного, повного і об'єктивного розгляду та вирішення справи, на реалізацію і захист процесуальних прав суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин.

Класифікувати ухвали суду можна за наступними ознаками.

 • 1. За суб'єктною ознакою:
  • а) одноособові - виносяться суддею одноособово, головним чином, з питань руху справи;
  • б) колегіальні - виносяться судом при колегіальному розгляді справи з питань руху чи закінчення справи без ухвалення рішення.
 • 2. За формою, якої вони набувають:
  • а) усні (так звані "протокольні") - заносяться до журналу судового засідання (наприклад, про відкладення розгляду справи);
  • б) у вигляді окремого процесуального документу (наприклад, про закриття провадження в справі).
 • 3. За змістом:
  • а) підготовчі - у них вирішуються питання підготовки справи (наприклад, про призначення експертизи, про розшук відповідача);
  • б) з питань, що виникли при розгляді справи (наприклад, про заміну неналежної сторони);
  • в) заключні - ухвали, що завершують розгляд справи (про припинення провадження і залишення заяви без розгляду);
  • г) із приводу винесеного рішення (наприклад, про роз'яснення рішення);
  • д) окремі ухвали - про розкриті в ході розгляду справи порушення законності посадовими особами чи громадянами або істотні недоліки в роботі підприємств, організацій і установ (ст. 211 ЦПК).

Ухвали виносять у нарадчій кімнаті, а по нескладних питаннях - на місці.

ЦПК визначає чіткі вимоги до змісту ухвал суду.

Ухвала суду, що постановляється як окремий документ, складається з:

 • 1) вступної частини із зазначенням: часу і місця її постановлення; прізвища та ініціалів судді (суддів - при колегіальному розгляді); прізвища та ініціалів секретаря судового засідання; імен (найменувань) сторін та інших осіб, які брали участь у справі; предмета позовних вимог;
 • 2) описової частини із зазначенням суті питання, що вирішується ухвалою;
 • 3) мотивувальної частини із зазначенням мотивів, з яких суд дійшов висновків, і закону, яким керувався суд, постановляючи ухвалу;
 • 4) резолютивної частини із зазначенням: висновку суду; строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

Ухвала, яка постановляється судом не виходячи до нарадчої кімнати, повинна містити мотивувальну та резолютивну частини.

Якщо ухвала має силу виконавчого документа і підлягає виконанню за правилами, встановленими для виконання судових рішень, така ухвала оформлюється з урахуванням вимог, встановлених Законом України "Про виконавче провадження" (ст. 18).

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы