Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності (ст. ст. 242-245 ЦПК)

 

Цивільним кодексом України, а саме ст. 35, передбачена можливість надання повного обсягу цивільної дієздатності до досягнення повноліття чи до одруження можливо у разі: якщо неповнолітня особа, яка досягла шістнадцяти років, працює за трудовим договором, а також якщо неповнолітня особа записана матір'ю або батьком дитини. Набуття повного обсягу цивільної дієздатності здійснюється на підставі рішення органу опіки та піклування за заявою заінтересованої особи за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника. Тільки у разі відсутності такої згоди повна цивільна дієздатність може бути надана за рішенням суду. Тобто, набуття неповнолітньою особою повної цивільної дієздатності відбувається:

  • - на підставі зазначених в законі юридичних фактів;
  • - на підставі рішення уповноваженого органу у випадках, передбачених законом.

Підстави та процесуальний порядок надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності визначений ст. ст. 242-245 ЦПК України.

Надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі, яка досягла шістнадцяти років і бажає займатися підприємницькою діяльністю, в судовому порядку ЦК України не передбачається.

Предметом судової діяльності в цій категорії справ є встановлення підстав для надання неповнолітній фізичній особі повного обсягу дієздатності, визначення відповідності встановлення нового правового стану інтересам самої особи, якщо батьки (усиновлювачі), піклувальник не дають згоди на емансипацію.

Звертатися до суду має право сама неповнолітня особа або ЇЇ представник. Законні представники (батьки, піклувальники) не можуть звертатися до суду з відповідною заявою, так як вони є заінтересованими особами.

Заява подається до суду за місцем проживання неповнолітньої особи (ст. 242 ЦПК, ст. 29 ЦК) і має містити дані про те, що особа працює за трудовим договором або є матір'ю чи батьком відповідно до актового запису цивільного стану. Заява не оплачується судовим збором.

Справа розглядається у судовому засіданні за участю заявника, одного або обох батьків (усиновлювачів) або піклувальника. Обов'язковою є участь представників органів опіки і піклування (ст. 244 ЦПК).

За результатами розгляду справи суд ухвалює рішення, в якому задовольняє або відмовляє у задоволенні вимоги неповнолітньої особи. Якщо буде встановлено, що надання повного обсягу дієздатності неповнолітній фізичній особі відповідає ЇЇ інтересам, а також за наявності встановлених законом підстав, суд ухвалює рішення про задоволення вимоги. У цьому разі повного обсягу дієздатності особа набуває після набрання рішенням суду законної сили. Рішення суду видається заявникові, а також надсилається органу опіки і піклування, зокрема для зняття піклування.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы