Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі (ст. ст. 260-268 ЦПК)

 

Судовий порядок (статті 260-268 ЦПК) відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі поширюється як на випадки втрати цих документів, так і на випадки, коли документи втратили ознаки платіжності внаслідок неналежного їх зберігання або з інших причин.

Особа, яка втратила цінний папір на пред'явника або вексель, може просити суд про визнання паперу недійсним і про відновлення прав на втрачений цінний папір. Для порушення справи в суді подається заява з додержанням вимог, передбачених ст. 261 ЦПК України. У ній має бути зазначено:

  • 1) ім'я і місце проживання заявника, найменування та місцезнаходження юридичної особи-заявника;
  • 2) обставини, за яких втрачено цінний папір на пред'явника або вексель;
  • 3) повну і точну назву емітента втраченого цінного папера на пред'явника і його реквізити, а для векселя - вид, номер бланку, суму векселя, дату і місце складання, строк та місце платежу, найменування векселедавця та інших, відомих заявнику, зобов'язаних за векселем осіб, а також першого векселедержателя.

Суддя з прийняттям справи до провадження своєю ухвалою постановляє зробити публікацію про виклик держателя цінного паперу на пред'явника або векселя до суду та заборонити здійснювати будь-які операції по ньому. Публікація робиться коштом заявника у місцевій газеті і за змістом має відповідати вимогам ст. 261 ЦПК України, тобто вона має містити: ім'я і місце проживання заявника, найменування та місцезнаходження юридичної особи-заявника та повну і точну назву емітента втраченого цінного папера на пред'явника і його реквізити, а для векселя - вид, номер бланку, суму векселя, дату і місце складання, строк та місце платежу, найменування векселедавця та інших, відомих заявнику, зобов'язаних за векселем осіб, а також першого векселедержателя. Також таке оголошення має містити пропозицію держателю втраченого цінного паперу на пред'явника або векселя повідомити відповідний суд у тримісячний строк про свої права на цей цінний папір або вексель.

Держатель втраченого цінного папера або векселя зобов'язаний у встановлений строк подати до суду разом з оригіналом цінного папера заяву про те, що він є його держателем.

При надходженні такої заяви до суду суддя постановляє ухвалу про залишення заяви про відновлення прав на втрачений цінний папір без розгляду та надає особі, яка заявила про визнання недійсним цього папера строк не більше двох місяців для пред'явлення в загальному порядку позову до держателя цінного папера про його відібрання. Якщо такий позов не буде пред'явлено, втрачає силу заборона судді провадити за цим цінним папером на пред'явника або векселем. По-іншому розвивається провадження у справі, якщо протягом тримісячного строку з дня публікації про виклик держателя цінного папера до суду від нього не надійде разом з оригіналом цінного папера заява про те, що він є Його держателем. Суддя призначає справу до розгляду. В судове засідання викликаються заявник і заінтересована особа- емітент втраченого цінного паперу на пред'явника або зобов'язані за векселем особи.

Рішення суду про те, що втрачений цінний папір на пред'явника або вексель є недійсним, стає підставою для видачі заявникові замість визнаного недійсним нового цінного паперу чи векселю або проведення визначених ним операцій чи відновлення зобов'язаними за векселем особами передавальних написів.

Держатель цінного паперу, який не заявив вчасно з будь-яких причин про свої права на цінний папір на пред'явника або вексель, може подати в той же суд, позов до особи, за якою визнано право на цінний папір на пред'явника або вексель (ст. 268 ЦКП).

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы