Порядок розгляду касаційних скарг складом судової палати

 

Розгляд справи судом касаційної інстанції складається з комплексу процесуальних дій суду та інших учасників процесу, спрямованих на визначення наявності підстав для перегляду судового рішення, яке набрало законної сили. Розгляд справи відбувається у судовому засіданні в приміщенні суду касаційної інстанції колегією у складі п'яти суддів.

Відповідно до ст. 330-1 ЦПК України касаційна скарга на судове рішення має бути розглянута протягом одного місяця, а на ухвали - протягом п'ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття касаційного провадження.

Відповідно до ст. 333 ЦПК України справа розглядається за правилами, встановленими для розгляду справи судом першої інстанції, з винятками та доповненнями, обумовленими метою та завданнями касаційного провадження, межами розгляду справи судом касаційної інстанції.

Судове засідання, в якому суд касаційної інстанції розглядає справу, можна умовно поділити на три етапи:

1) підготовчий. Проведення судового розгляду покладено на головуючого. Він відкриває судове засідання і оголошує, яка справа, за чиєю скаргою та на рішення якого суду розглядається, а також з'ясовує, хто з осіб, які брали участь у справі, з'явився, встановлює їх особу, а також повноваження представників і адвокатів, після чого оголошує склад суду, прізвище перекладача і роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їх право заявляти відводи та інші процесуальні права й обов'язки. У разі заявлення відводів, клопотань і заяв особами, які беруть участь у справі, іншими особами, які оскаржили рішення суду, з усіх питань, пов'язаних із розглядом справи в касаційній інстанції, вони вирішуються судом після заслуховування думки тих осіб, які беруть участь у справі, у порядку, встановленому ЦПК України .

Суд може відкласти розгляд справи в разі неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі, про яку немає відомостей, що їй вручена повістка, або за їх клопотанням, коли повідомлені нею причини неявки будуть визнані судом поважними. Новий розгляд справи у касаційному порядку після її відкладення починається заново. Неявка сторони або інших осіб, які беруть участь у справі, повідомлених про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи;

2) розгляд справи по суті. Суддя-доповідач в обсязі, який вважає за необхідний, доповідає зміст оскаржуваного рішення (ухвали) суду та доводи касаційної скарги. Після доповіді судді-доповідача суд касаційної інстанції з'ясовує позицію сторін і вирішує питання щодо можливості закриття провадження у справі у зв'язку з відмовою позивача від позову або з укладенням сторонами мирової угоди. Незалежно від того, за касаційною скаргою кого з осіб, які беруть участь у справі, було відкрито касаційне провадження, у суді касаційної інстанції позивач має право відмовитися від позову, а сторони мають право укласти між собою мирову угоду з додержанням правил ЦПК України, що регулюють порядок і наслідки вчинення названих процесуальних дій (ст. 334 ЦПК). Під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права в межах касаційної скарги. Винятком є ситуація, коли під час розгляду справи буде виявлено неправильне застосування норм матеріального або порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення.

Суд касаційної інстанції не може встановлювати та/або вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими. Тому сторони та інші особи, які беруть участь у справі, в своїх поясненнях, які вони дають в суді касаційної інстанції, мають наводити доводи, які стосуються підстав касаційного розгляду справи.

За загальним правилом, першою дає пояснення сторона, яка подала касаційну скаргу. Якщо рішення оскаржили обидві сторони - першим позивач. Суд може обмежити тривалість дачі пояснень, встановивши для всіх осіб, які беруть участь у справі, рівний проміжок часу, про що оголошується на початку судового засідання. При вирішенні цього питання суд повинен враховувати обставини справи та особу присутніх. За розгляду справи в порядку касаційного провадження немає такої частини судового засідання, як судові дебати, оскільки суд касаційної інстанції не досліджує фактичних обставин справи, нових доказів, а отже, немає потреби підбивати підсумки та давати оцінку проведеному дослідженню.

Вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у справі, суд виходить до нарадчої кімнати. Усі питання в нарадчій кімнаті вирішуються за загальними правилами вирішення питань колегією суддів (ст. 19 ЦПК);

3) ухвалення та проголошення судового рішення. Суд касаційної інстанції ухвалює рішення та постановляє ухвалу відповідно до правил, встановлених у ст. 19 та гл. 7 розділу НІ ЦПК за винятками і доповненнями, зазначеними у ст. ст. 344-346 ЦПК України.

Жоден із суддів не вправі утримуватися від висловлення думки з питань, які обговорюються у нарадчій кімнаті при ухваленні судового рішення судом касаційної інстанції, та щодо правильності судового рішення, що оскаржене. При цьому вони не мають права розголошувати міркування, що були висловлені у нарадчій кімнаті. Рішення приймається простою більшістю голосів і підписується усім складом суду.

Рішення та ухвали суду касаційної інстанції оформлюються суддею-доповідачем і підписуються всім складом суду, який розглядав справу (ст. 343 ЦПК). Про ухвалене рішення (постановлену ухвалу) суд касаційної інстанції у судовому засіданні оголошує особам, які беруть участь у справі.

Рішення та ухвали суду касаційної інстанції набирають законної сили з моменту їх проголошення. Одночасно із цим скасовані рішення або ухвали суду першої чи апеляційної інстанцій втрачають законну силу. Після проголошення рішення суд касаційної інстанції, який його ухвалив, не може сам скасувати або змінити це рішення, крім випадків, зазначених у ст. 348 ЦПК України..

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы