Процесуальні форми та види участі прокурора у цивільному процесі

 

Формами представництва є:

  • 1) звернення до суду з позовом (заявою, поданням);
  • 2) вступ у справу, порушену за позовом (заявою, поданням) іншої особи, на будь-якому етапі судового провадження;
  • 3) ініціювання перегляду судових рішень, у тому числі у справі, порушеній за позовом (заявою, поданням) іншої особи.

Особливості здійснення окремих форм представництва інтересів громадянина або держави в суді передбачено ст. 24 ЗУ "Про прокуратуру".

Так, право подання позовної заяви (заяви, подання) в порядку цивільного, адміністративного, господарського судочинства надасться Генеральному прокурору України, його першому заступнику та заступникам, керівникам регіональних та місцевих прокуратур, їх першим заступникам та заступникам керівників регіональних прокуратур.

Право подання цивільного позову у кримінальному провадженні надається прокурору, який бере в ньому участь.

Право подання апеляційної чи касаційної скарги на судове рішення в цивільній, адміністративній, господарській справі надається прокурору, який брав участь у судовому розгляді, а також незалежно від участі в розгляді справи прокурору вищого рівня: Генеральному прокурору України, його першому заступнику та заступникам, керівникам регіональних та місцевих прокуратур, першим заступникам та заступникам керівників регіональних прокуратур.

При цьому прокурор повинен надати суду письмову згоду законного представника або органу, якому законом надано право захищати права, свободи та інтереси відповідної особи, або органу державної влади, органу місцевого самоврядування чи іншого суб'єкта владних повноважень на здійснення ним представництва.

Право подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами в цивільній, адміністративній, господарській справі надається Генеральному прокурору України, його першому заступнику та заступникам, керівникам регіональних прокуратур.

Право подання апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України на судове рішення у кримінальній справі надається прокурору, який брав участь у судовому розгляді, а також незалежно від його участі в розгляді справи прокурору вищого рівня: Генеральному прокурору України, його першому заступнику та заступникам, керівникам регіональних прокуратур, їх першим заступникам та заступникам керівників регіональних прокуратур.

Змінити, доповнити, відкликати, відмовитися від позову (заяви, подання), апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України має право прокурор, який її подав, або прокурор вищого рівня (ст. 24 ЗУ "Про прокуратуру").

Процесуальними видами участі прокурора у цивільному процесі є обов'язкова і факультативна участь.

Обов'язкова участь прокурора у цивільному процесі відбувається за ініціативою суду чи вимогою закону. Зокрема, відповідно до наказу Генерального прокурора від 29. 11. 2006 р. № 6 "Про організацію представництва прокурором в суді інтересів громадянина або держави та їх захисту при виконанні судових рішень" прокурор зобов'язаний брати участь у розгляді цивільних справ, порушених за позовами чи заявами прокурора, а також у випадках, передбачених законом, або коли суд визнає це за необхідне (п. 9 Наказу). Так, обов'язковою є участь прокурора у справах про відшкодування збитків, заподіяних злочином (ст. 33 Закону України "Про прокуратуру"), а також у справах про усиновлення дітей, про позбавлення батьківських прав тощо. Обов'язковою участь прокурора у процесі буде і тоді, коли суд визнає її необхідною у конкретній справі при вирішенні питання про склад осіб, які братимуть участь у справі в попередньому судовому засіданні (ст. 130 ЦПК України). Про обов'язкову участь прокурора у справі суд постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню, і прокурор не може відмовитись від її виконання.

Факультативна (необов'язкова) участь прокурора у цивільному процесі передбачена у розгляді справ про визнання шлюбу недійсним (ст. 42 СК України), про відібрання дітей у батьків (ст. 170 СК України), про скасування усиновлення та визнання його недійсним (ст. 240

СК України) та в інших цивільних справах. Логіка факультативної участі прокурора в цивільному процесі полягає в тому, що прокурор на власний розсуд визначає наявність підстав для представництва інтересів громадян або держави і за власною ініціативою та за клопотанням осіб, які потребують представництва прокурора, подають позов чи заяву в інтересах особи або вступають у вже розпочату цивільну справу.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы