Порядок видачі судового наказу і його зміст

 

У разі прийняття судом ухвали про відкриття наказного провадження, суд у триденний строк з моменту її постановления видає судовий наказ по суті заявлених вимог (ст. 102 ЦПК).

Видача судового наказу проводиться без судового засідання і виклику стягувана та боржника для заслуховування їх пояснень.

Таким чином, порядок видачі судового наказу має спрощену процедуру, яка виключає проведення судового засідання, виклик сторін наказного провадження (стягувана та боржника), заслуховування їх пояснень. Основу доказової бази складають документи, додані заявником до заяви про видачу судового наказу. Як бачимо, законодавець вважає невиправданим дотримання всіх формальностей цивільного процесу при вирішенні безспірної справи, що сприятиме розвантаженню судів від справ, які не потребують у повній мірі всієї процедури розгляду, притаманної позовному провадженню.

Зміст судового наказу незалежно від суті заявлених вимог повинен відповідати вимогам ст. 103 ЦПК. У змісті судового наказу є тільки дві частини – вступна та резолютивна. Аналіз представлених письмових доказів і встановлених на їх основі обставин та правовідносин у судовому наказі не відображається. Таким чином, описова і мотивувальна частини відсутні. Проте у переліку вимог до змісту судового наказу обов'язковим є посилання на закон, на підставі якого підлягають задоволенню заявлені вимоги.

Судовий наказ повинен відповідати вимогам до виконавчого документа; передбаченим ст. 19 Законом України "Про виконавче провадження". До них належать:

  • 1) дата видачі наказу;
  • 2) найменування суду, прізвище та ініціали судді, який видав судовий наказ;
  • 3) ім'я (найменування) стягувана і боржника, їх місце проживання або місцезнаходження;
  • 4) посилання на закон, на підставі якого підлягають задоволенню заявлені вимоги;
  • 5) сума грошових коштів, які підлягають стягненню, а також розрахунковий рахунок боржника (юридичної особи) в установі банку, з якого повинні бути стягнуті грошові кошти, якщо такий повідомлений заявником;
  • 6) сума судових витрат, що сплачена заявником і підлягає стягненню на його користь з боржника;
  • 7) відомості про порядок та строки подання заяви про скасування судового наказу.

Наказ має бути підписаний і скріплений печаткою суду. Судовий наказ складається і підписується у двох примірниках, ідентичних за своїм змістом. Другий примірник скріплюється печаткою суду і видається стягувану після набрання ним законної сили у порядку, передбаченому ст. 105 ЦПК.

У разі втрати оригіналу судового наказу стягувач має право звернутися із заявою про видачу його дубліката в порядку, визначеному ст. 370 ЦПК.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы