Фіксування цивільного процесу

 

Процес фіксації цивільного процесу передбачений главою 5 чинного ЦПК. Зокрема, відповідно до ст. 197 ЦПК суд під час судового розгляду справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Фіксування судового засідання технічним засобом здійснює секретар судового засідання або за розпорядженням головуючого інший працівник апарату суду. У разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі якщо відповідно до положень ЦПК розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Повне або часткове відтворення технічного запису судового засідання здійснюється на вимогу особи, яка бере участь у справі, або за ініціативою суду.

Носій інформації, на який здійснювався технічний запис судового засідання (касета, дискета тощо), є додатком до журналу судового засідання і після закінчення судового засідання приєднується до матеріалів справи.

Відповідно до ст. 158-1 ЦПК хід і результати процесуальних дій, проведених в режимі відеоконференції, фіксуються судом, який розглядає цивільну справу, за допомогою технічних засобів відеозапису. Носій відеозапису відеоконференції є додатком до журналу судового засідання і після закінчення судового засідання приєднується до матеріалів справи.

За клопотанням особи, яка бере участь у справі, може бути за плату здійснено повне або часткове роздрукування технічного запису судового засідання за розпорядженням головуючого. Особа, яка бере участь у справі, має право отримати копію інформації з носія, на який здійснювався технічний запис цивільного процесу.

Розмір судового збору за роздрукування та видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання встановлюється законом.

Відповідно до ст. 198 ЦПК одночасно з проведенням фіксування технічними засобами секретарем судового засідання ведеться журнал судового засідання.

У журналі судового засідання зазначаються такі відомості:

 • 1) рік, місяць, число і місце судового засідання;
 • 2) найменування суду, який розглядає справу, прізвище та ініціали судді, секретаря судового засідання;
 • 3) справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та інших осіб, що беруть участь у справі;
 • 4) порядковий номер вчинення процесуальної дії;
 • 5) назва процесуальної дії;
 • 6) час вчинення процесуальної дії;
 • 7) інші відомості, визначені ЦПК.

Журнал судового засідання ведеться секретарем судового засідання та підписується ним невідкладно після судового засідання і приєднується до справи.

Особи, які беруть участь у справі, мають право ознайомитися із технічним записом судового засідання, журналом судового засідання та протягом трьох днів з дня проголошення рішення у справі подати до суду письмові зауваження щодо неповноти або неправильності їх запису (ст. 199 ЦПК).

Головуючий розглядає зауваження щодо технічного запису судового засідання та журналу судового засідання, про що постановляє відповідну ухвалу.

У разі пропуску строку подання зауважень і відсутності підстав для його поновлення головуючий залишає їх без розгляду.

Зауваження щодо технічного запису судового засідання чи журналу судового засідання повинні бути розглянуті не пізніше трьох днів з дня їх подання.

Під час вчинення окремої процесуальної дії поза судовим засіданням складається протокол. При його складанні можуть застосовуватися технічні засоби (ст. 200 ЦПК).

У протоколі вчинення окремої процесуальної дії зазначаються такі відомості:

 • 1) рік, місяць, число і місце вчинення процесуальної дії;
 • 2) час початку вчинення процесуальної дії;
 • 3) найменування суду, який розглядає справу, прізвище та ініціали судді, секретаря судового засідання;
 • 4) справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;
 • 5) відомості про явку осіб, які беруть участь у справі, експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків;
 • 6) відомості про роз'яснення сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їх процесуальних прав та обов'язків;
 • 7) усі розпорядження головуючого та постановлені ухвали;
 • 8) заяви і клопотання сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;
 • 9) основний зміст пояснень сторін, третіх осіб, їх представників та інших осіб, які беруть участь у справі, а також показання свідків, усне роз'яснення експертами своїх висновків і відповідей на поставлені їм додаткові питання; консультацій та висновків спеціалістів;
 • 10) докази, а в разі якщо докази не додаються до справи, – номер, дата та зміст письмових доказів, опис доказів;
 • 11) час закінчення вчинення процесуальної дії;
 • 12) інші відомості, визначені ЦПК.

Протокол повинен бути оформлений не пізніше наступного дня після вчинення окремої процесуальної дії. Протокол приєднується до справи.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы