Істотні умови договору про передачу "ноу-хау"

 

До істотних умов цього договору, незалежно від того, на якій основі він укладається, належать: предмет; підтримка режиму конфіденційності "ноу-хау"; спосіб передачі знань і досвіду; ціна; порядок розрахунків.

Предметом договору є дії володільця права на "ноу-хау", а також дії набувача "ноу-хау", які вони повинні вчинити в рамках, передбачених договором. Так, володілець права на "ноу-хау" передає набувачеві "ноу-хау" як неохороноспроможнє рішення, що зберігається в режимі конфіденційності, наділяючи набувача тільки правом на використання "ноу-хау". "Ноу-хау" виступає у формі опису, що містить усі відомості, які володілець права на "ноу-хау" має у своєму розпорядженні і які необхідні й достатні для використання "ноу-хау" набувачем.

Конфіденційність - це умова існування самого "ноу-хау", яка полягає в обов'язку сторін не розголошувати інформацію, що становить суть "ноу-хау". Проте жодна із сторін не несе відповідальності у разі втрати "ноу-хау" конфіденційності з незалежних від неї причин, зокрема якщо третіми особами будуть проведені аналогічні розробки з публікацією їх результатів.

Ціна. Сума грошової винагороди, отримана володільцем права на "ноу-хау" від набувача "ноу-хау" за його передачу за весь строк дії договору, становить вартість договору. Істотним ціноутворюючим чинником є вірогідність успішного використання "ноу-хау", обумовлена не лише технічними характеристиками останнього, але й очікуваною місткістю внутрішнього і зовнішнього ринків.

Порядок розрахунків. При укладенні договору можуть застосовуватися такі види платежів: періодичні (процентні відрахування) протягом строку дії договору-роялті; тверді (фіксовані) суми платежів - паушальні платежі; періодичні платежі (роялті) в поєднанні з паушальним платежем; комбіновані (змішані платежі).

До ініціативних умов договору, які, у випадку досягнення угоди між сторонами, стають істотними умовами договору про передачу "ноу-хау", належать: умова про територію використання "ноу-хау"; строк (строк набуття договором чинності, строки виконання сторонами своїх зобов'язань за договором, строк, необхідний для виконання договорів, укладених у розвиток договору про передачу "ноу-хау", і т. ін.); встановлення обмежень за сферами, видами використання, обсягом виробництва "ноу-хау" (фармакологія, ветеринарія, виробництво, збут тощо); умова про якість продукції, що випускається з використанням "ноу-хау". При цьому сторонами має бути узгоджений порядок контролю якості, а також передбачено, які права має володілець права на "ноу-хау" у разі виявлення неякісності продукції, що випускається набувачем "ноу-хау"; дозвіл на укладення субдоговорів про передачу "ноу-хау": удосконалення "ноу-хау" і порядок надання сторонами інформації про ці вдосконалення; комерційні передумови, спрямовані на забезпечення реалізації продукції; підстави зміни та доповнення умов договору.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы