Гласність юридичної практичної діяльності

 

Гласність і конфіденційність юридичної практичної діяльності нерозривно пов'язані між собою, є протилежними й одночасно єдиними формами забезпечення прав суб'єктів. Гласність - це відкритість, "прозорість", об'єктивність, повнота інформації щодо юридичної практичної діяльності. Громадськість, кожен член суспільства мають право знати, що загрожує їх безпеці, правам та свободам, які заходи спрямовані і вживаються для їх забезпечення.

Одним із основних принципів здійснення "правосуддя в Україні, поряд з такими принципами, як законність, незалежність, рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін, свобода в наданні своїх доказів суду тощо, є гласність та відкритість розгляду юридичних справ, лише за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної та комерційної таємниці або коли є обгрунтовані заперечення однієї із сторін.

Гласність суддівської діяльності забезпечується й правом Вищих Судів України мати друковані органи.

Стаття 4 "Принципи та організаційні форми діяльності адвокатури") визначає, що адвокати та адвокатські об'єднання діють на засадах добровільності, самоврядування, колегіальності та гласності. Гласність їх створення та діяльності забезпечується реєстрацією адвокатських об'єднань у Міністерстві юстиції України, одержанням адвокатами свідоцтв на право займатися адвокатською діяльністю, а також обов'язком письмово повідомляти місцеві органи влади про свою реєстрацію чи одержання свідоцтв.

Гласною є діяльність міліції, органів прокуратури, Служби безпеки України та інших правоохоронних органів України, які повинні інформувати органи влади і управління, трудові колективи, громадські організації, населення і засоби масової інформації про свою діяльність, стан громадського порядку та законності, заходи щодо їх зміцнення. Для чого, за погодженням з ними, засоби масової інформації акредитують своїх журналістів при їх органах, а в правоохоронних органах створюються прес-служби.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы